Speel het Aya-bordspel

Het Aya-bor­d­spel is een mobiliteitsspel voor 4 tot 6-jari­gen. Spe­len­der­wi­js leren ze wat veilig of onveilig gedrag is.

Tij­dens het spel vertellen kleuters over hun ervarin­gen in het ver­keer. Ze leren al spe­lend de basisver­keer­sregels: dat je moet stop­pen voor rood licht, dat je op het voet­pad moet stap­pen, hoe je veilig kan oversteken, … 

Meer info

Vergeet je actie niet te registreren!

Terug naar de inspiratiefiches