'In 't Zadel' met de buurt

Mensen let­ter­lijk in het zadel helpen, leren fiet­sen én aan een fiets helpen. Zodat ze al fiet­send over­al in hun stad en omgev­ing kun­nen geraken.

Om deel te nemen aan de samen­lev­ing moet je je makke­lijk kun­nen ver­plaat­sen. Toch is het voor velen moeil­ijk om op het werk of de school te ger­ak­en. Mobiel 21 wil dit prob­leem samen met lokale buurtwerkin­gen aanpakken.

Meer info

Vergeet je actie niet te registreren!

Terug naar de inspiratiefiches