Programma Inspiratiedag 2018

9u-9u45 : onthaal mét koffie en ontbijtkoek

9u45-10u45 : dagopening door de Burgemeester voor één dag en keynotes van Tim Asperges, Stad Leuven en Katrien Rycken, Leuven 2030 over slagkrachtig mobiliteitsbeleid op lokaal niveau.

tim-klein

Tim Asperges

Tim Asperges, Stad Leuven, is ruimtelijk planner en expert mobiliteitsbeleid. Hij was een van de architecten van het verkeerscirculatieplan en mede verantwoordelijk voor de participatie-initiatieven bij tal van actoren. Een duurzaam bereikbare en leefbare stad, dat vraagt om flankerende maatregelen op vlak van parkeren, openbaar vervoer en fietsbereikbaarheid én een grondige upgrade van het openbaar domein. In Leuven werd echt werk gemaakt van een  samenwerkingsmodel tussen burgers, ondernemingen, kennisinstellingen en de stad. Tim is ervan overtuigd dat dit evengoed bruikbaar én succesvol kan zijn in kleinere gemeenten.Het is mede dankzij dit samenwerkingsmodel dat Leuven de Europese‘Green Leaf 2018’ prijs in de wacht sleepte als meest vooruitstrevende stad op vlak van klimaatbeleid in Europa.

Katrien 2030

Katrien Rycken

Katrien Rycken is coördinator van de stadsbrede vzw Leuven 2030. Deze organisatie, opgericht door burgers, middenveldorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen en overheden, neemt de rol van inspirator, bruggenbouwer en aanjager op voor de Leuvense klimaattransitie. Katrien is overtuigd van de impact van de gedeelde klimaatdoelstellingen in Leuven en van het gekozen governance model op de lokale bereikbaarheid. Een inspiratiebron qua aanpak.

10u50-12u20 : 4 werksessies

12u30-13u50 : Hartige lunch met soep en broodjes

Aan onze loketten kan u tips, tools en handigheden afhalen om mee te nemen naar uw gemeente.

Maak hier alvast uw keuze, maar ook op de dag zelf kan u nog een ticket nemen voor het loket waar u materiaal wil sprokkelen!

 1. Fietsberaad: hoe kan je fietsparkeren aan mobiliteitsknooppunten organiseren?
 2. Autodelen.net:  Hoe maak je een actieplan gedeelde mobiliteit in jouw gemeente (met ook aandacht voor delen van gemeentelijk wagenpark, mobipunten, communicatie naar de inwoners, ...)?
 3. Bij Taxistop kom je als lokale overheid meer te weten over hoe je participatief kan werken rond delende buurten of hoe je een mobipunt inricht. Taxistop ondersteunt gemeenten om gedeelde mobiliteit voor bedrijvenzones in te richten. Ook rond inclusiekan je als gemeente samenwerken: Taxistop biedt innovatie tools voor werkzoekenden en oudere personen via Inclusion en mobitwin.
 4. MuntUit: hoe kan je een gemeenschapsmunt, zoals de fietsdukaat in Bonheiden, inzetten om aan je mobiliteits- en andere beleidsdoelstellingen te werken?
 5. Netwerk Duurzame Mobiliteit: het testen van nieuwe oplossingen als beleidsoptie (Laboratoria Mobiele Alternatieven)
 6. Vlaams Instituut Gezond Leven: hoe helpt de walkability tool je om je inwoners aan het stappen te krijgen?
 7. Voetgangersbeweging: hoe pak je de inrichting en organisatie van een schoolstraat aan?
 8. Trage Wegen vzw: 40 instrumenten om aan Trage Wegen te werken
 9. Bond Beter Leefmilieu: recepten voor kernversterking
 10. Infopunt Publieke Ruimte: inspiratie voor kwaliteitsvolle publieke ruimte
 11. Kind & Samenleving: buurtspelers spelen dicht bij huis
 12. Mobiel21 inspireert en activeert mensen, groepen, organisaties en beleid om doordacht om te gaan met verplaatsingen en verplaatsingswijzen. Zij serveren jullie materiaal rond participatief werken, vervoersarmoede, fietseducatie, werken aan veilige schoolomgevingen en meer …
 13. Provincie Vlaams-Brabant: Mobiliteitsuitdagingen stoppen niet aan de gemeentegrens en vragen een bovenlokale aanpak. Regionet Leuven heeft verschillende uitdagingen en oplossingen concreet in beeld gebracht. Stephan Reniers, projectcoördinator, legt uit hoe je als gemeente op lokaal niveau in zo'n bovenlokaal verhaal mee aan oplossingen kan werken.
 

14u-15u30 : 4 werksessies

15u30-16u30: receptie