Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit 2018

06.06.2018

Op 27 november 2018 openen we in OPEK in Leuven een dag lang een nieuw gemeentehuis waar we met ‘lokale bereikbaarheid’ aan de slag gaan om de belangrijke uitdagingen van elke gemeente en stad aan te pakken. Gezondheid bijvoorbeeld, maar ook economie, sociaal beleid, jeugdbeleid en milieu... inspiratie voor alle gemeentelijke beleidsdomeinen dus!

Na de gemeenteraadsverkiezingen moeten lokale beleidsmakers aan slag en (nieuwe) plannen maken om de eigen uitdagingen aan te pakken. Lokale bereikbaarheid kan het verschil maken! We reiken in ons 'tijdelijke gemeentehuis' een drieledig pallet aan om zelf aan de slag te gaan:

  • Deskundigen uit verschillende maatschappelijke domeinen delen hun kijk op het potentieel van meer nabijheid in mobiliteitsopties en voorzieningen.
  • Lokale beleidsmakers delen ervaringen uit hun eigen realisaties.
  • Experts zetten hun concrete instrumenten om lokaal mee aan de slag te gaan in de toonbank.

Een mix dus met alle benodigde elementen voor een succesvolle vertaalslag naar (meerjarenplanning voor) de eigen lokale context.

De gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn net achter de rug. Lokale besturen en hun administratie wacht dan een nieuwe uitdaging: beloftes moeten concreet gemaakt worden. Op deze Inspiratiedag reiken we beleidsmakers concrete input aan voor het lokale meerjarenplan.
Bert, Netwerk Duurzame Mobiliteit

Over het thema 'lokale bereikbaarheid'

Mobiliteit creëert mogelijkheden. De voorbije decennia werd ons hele mobiliteitssysteem afgestemd op de snelheid van onze verplaatsingen. We leggen met z’n allen steeds meer kilometers af, met negatieve effecten op onze samenleving. Het doel: meer bereik(baarheid) binnen een zelfde tijdspanne. Maar stilaan komt de kentering. Nabijheid maakt een revival als leidend principe in ons mobiliteitssysteem.

Sterke kernen met toegankelijke voorzieningen en diensten én een breed en toegankelijk vervoersaanbod zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen. We vatten die tweeledigheid onder de term 'lokale bereikbaarheid'. Het is een krachtig instrument voor het lokale mobiliteitsbeleid én zorgt bovendien voor brede maatschappelijke winst. Toegankelijke mobiliteit én nabije mogelijkheden hebben directe impact op gezondheid, voor de lokale economie, voor ontmoeting en verbondenheid, voor onze leefomgeving en veiligheid. Een keuze voor duurzame mobiliteit, maar ook voor méér buurt, dorp, stad. Lokale bereikbaarheid is dus niet enkel een thema voor de mobiliteitsambtenaar, maar voor elke beleidsmaker die het verschil wil maken. Hoe? Welkom dus op onze Inspiratiedag 2018!

Praktische info

Het programma is in volle opmaak... maar alvast een tipje van de sluier:

  • Vijf werktafels met deskundigen én concrete cases om met lokale bereikbaarheid te werken aan de gemeente van morgen (keuze uit de sociale, kindvriendelijke, actieve, ondernemende en klimaatneutrale gemeente).
  • Twee stadssafari's op de fiets door Leuven: één om concrete cocreatieve (al dan niet tijdelijke) realisaties in de openbare ruimte te verkennen, die werden mogelijk gemaakt door het circulatieplan, één langs diverse fietsinitiatieven met sociale insteek.
  • Een specifieke werksessie met een terugblik op 3 jaar Laboratoria Mobiele Alternatieven (LaMA's) en een gesprek over nieuwe samenwerkingsvormen tussen verschillende lokale actoren (ondernemers, actieve burgers, verenigingsleven, ..., en de overheid) én het testen als beleidsoptie.
  • Een tiental loketten waarin concrete instrumenten worden voorgesteld om in de gemeente mee aan de slag te gaan, zoals concrete aanbevelingen voor het delen van ruimte, fietsparkeren, autodelen (van het eigen wagenpark), tragewegenbeleid, inrichting van publieke ruimte en meer, veel meer.

Het is duidelijk... deze Inspiratiedag richt zich niet enkel naar de mobiliteitsambtenaar/schepen, maar ook (en liefst samen met) de collega's uit andere beleidsdomeinen zoals sport, jeugd, welzijn, leefmilieu, lokale economie, ... Nodig hen meteen mee uit!

Contacteer ons gerust bij vragen. 

Inspiratiedag '18 wordt georganiseerd door:

En met de steun van: