Thema-avond Lokale Bereikbaarheid 21/11-Oudenaarde

Thema-avonden lokale bereikbaarheid
Dinsdag, 21 november, 2017 - 19:30
Oudenaarde, Sociaal Huis De Vesting, Meerspoort 30

Lokale bereikbaarheid is bij uitstek een thema dat ook leeft buiten de steden en in landelijk gebied. Het is immers daar dat mensen steeds meer diensten zien verdwijnen, verder weg wonen van kernen waar wel nog veel voorzieningen aanwezig zijn, het aanbod aan openbaar vervoer zien slinken, en zich vaker dan in de stad genoodzaakt zien om de wagen te gebruiken.

De thema-avonden lokale bereikbaarheid zijn een aanvulling op de inspiratiedag Duurzame Mobiliteit die plaats vindt op 28/11 in Antwerpen van 9u30 tot 16u30. Maar niet iedereen geraakt in Antwerpen.

Dus komen we ook naar Oudenaarde met een goed gevuld avondprogramma om te inspireren en debatteren.

  • we starten om 19u30
  • inleiding door Prof. Maarten Loopmans (KULeuven) over dorpen in verandering en mobiliteit. In hoeverre draagt kernversterking bij tot lokale bereikbaarheid?
  • vanaf 20u30: 4 dialoogtafles belichten 4 praktijkvoorbeelden: nieuwe vormen van lokale mobiliteit, pilootprojecten toegankelijke diensten, de werking van dorpsraden en werken rond verkeer in eigen dorp
  • we sluiten af om 21u45 ten laatste
Praktisch

Inschrijven is gratis, maar verplicht. Klik hier!

Hoe geraak je in Oudenaarde? Hier vind je een bereikbaarheidsfiche.

Graag tot dan!

Deze thema-avond Lokale Bereikbaarheid is een organisatie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, TreinTramBus en Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen met medewerking van Provincie Oost-Vlaanderen