Verkeersveiligheidsauditor

Maandag, 2 oktober, 2017 (Hele dag)
Gent

2 oktober 2017 - 19 februari 2018

Verkeersveiligheidsauditing is een procedure die bijdraagt tot het vergroten van de verkeersveiligheid. Het is een preventieve maatregel, daar nog voor er ongevallen plaatsvinden, mogelijke verkeersveiligheidsproblemen geïdentificeerd worden. Heel concreet dient een verkeersveiligheidsaudit plaats te vinden in de voorontwerpfase, bij het detailontwerp, voor de ingebruikname en tenslotte kort na het eerste gebruik van het nieuw gerealiseerde wegenbouwproject. Met een vakkundig oog kijkt de auditor in iedere fase na waar de verkeersveiligheid in het ontwerp nog kan verbeterd worden en geeft daarover heldere aanbevelingen.

Sinds december 2013 zijn dergelijke audits verplicht voor alle nieuwe infrastructuurprojecten op het trans-Europese wegennet. In een latere fase zal deze praktijk ook doorstromen naar de overige wegen.

Het getuigschrift van deze opleiding is één van de noodzakelijke voorwaarden voor de certificatie als verkeersveiligheidsauditor door de Vlaamse Overheid. In het eerste deel wordt een stevige theoretische basis gegeven, terwijl in het tweede deel de eigenlijke auditprocedure aan bod komt en hoe deze moet uitgevoerd worden. De praktijkgerichte aanpak staat hierbij voorop: studiebezoek, praktijkoefeningen, toelichting van diverse praktische cases, ...

In het derde deel, dat voorbehouden is voor diegenen die het getuigschrift willen behalen, wordt onder begeleiding een verkeersveiligheidsaudit in een oefening uitgewerkt. 

 

Alle info: http://www.ugain.ugent.be/verkeer2017.htm