Deerlijk

De schoolomgeving van de Kim, de Beuk, de Berk en de Sam vormen samen de projectzone voor LaMA Deerlijk.

Concreet vormen de scholen de Kim en de Beuk één gebouwencomplex dat gelegen is langs de Sint-Amandusstraat. De scholen de Berk en de Sam vormen ook 1 gebouwencomplex gelegen tussen de Hoogstraat, Nieuwstraat en Sint-Rochusstraat. Beide gebouwencomplexen liggen op 200m van elkaar en via de Sint-Amandusstraat en de Hoogstraat kan je makkelijk van het ene scholencomplex naar het andere. Bovendien proberen de scholen het gebruik van de openbare parkings in de omgeving (Guido Gezellelaan, Tulpenlaan en Neunkirchenplein) te stimuleren. In de schoolomgevingen is er op sommige momenten toch wel een parkeerdruk.  De scholen zijn ook bezorgd over de algemene veiligheid in de schoolomgeving.

TreinTramBus en de gemeente Deerlijk gaan de komende periode met de buurt in dialoog om de leefbaarheid in deze zone te verhogen. De belanghebbenden zijn de scholen, de lokale handelaars, oudercomités, verenigingen die de scholen gebruiken voor naschoolse activiteiten, buurtbewoners en de gemeentelijke mobiliteitscommissie.

Op donderdag 19 april en donderdag 17 mei vonden er twee co-creatiesessie plaats waarbij we samen oplossingen uitwerkten. 

Hier vind je het verslag terug van de eerste sessie.

Hier vind je het verslag terug van de tweede sessie.

Interesse in het vervolg? Contacteer Delphine Grandsart (delphine.grandsart@treintrambus.be) (tel. 09 223 86 12) voor meer info!