Met de bedrijfsfiets zou je er al zijn! Thomas Cook introduceert de leasefiets binnen flexibel verloningspakket

11.06.2018

Thomas Cook introduceert de leasefiets binnen flexibel verloningspakket

Nu er volop fietssnelwegen bijkomen die belangrijke woon- en werkkernen met elkaar verbinden, is de stimulans er ook voor bedrijven om hun medewerkers aan te moedigen om vaker met de fiets naar het werk te komen. Een van die bedrijven is Thomas Cook. Deze maand besliste het bedrijf om het pakket van flexibele verloning uit te breiden met een leasefietsplan. Medewerkers krijgen hiermee de mogelijkheid om een deel van hun eindejaarspremie om te zetten naar een leasefietsbudget.

De fiets op: ook tijdens de week

Vandaag komt  75% van de medewerkers van Thomas Cook met de (bedrijfs) wagen naar het werk. En toch woont 40% woont op een afstand van 15 km of minder van het werk. Met een (elektrische) fiets is deze afstand perfect te overbruggen.

“Met het fietsplan willen we onze bijdrage leveren tot duurzame mobiliteit en onze medewerkers motiveren om hun woon-werktraject met de fiets af te leggen. Op die manier verlichten we het file- en parkeerprobleem én stimuleren we onze medewerkers om meer te bewegen. Veel mensen zitten graag op de fiets tijdens het weekend. Hen nu ook tijdens de werkweek op de fiets krijgen, is de uitdaging. Wie dagelijks fietst, leeft gemiddeld 2,5 jaar langer, presteert beter, heeft geen last van filestress en parkeerproblemen en komt minder vaak te laat. De invoering van dit plan sluit aan op een reeks andere well-being initiatieven, die zijn ontstaan vanuit onze interne werkgroep. Zo organiseren we workshops rond yoga, mindfulness en omgaan met stress en zetten we in op duurzame voeding door onze medewerkers wekelijks de kans te bieden aan te kopen bij korteketenproducenten.”
Paul Decroos, HR directeur van Thomas Cook België

Win-win voor milieu én medewerker

Thomas Cook

De leasefiets is bovendien een fiscaal vriendelijk looninstrument, aangezien er geen voordeel alle aard voor wordt aangerekend indien de fiets regelmatig voor woon- werkverkeer wordt gebruikt.  De bedrijfsfiets wordt volledig vrijgesteld van sociale en fiscale bijdragen en aangezien de fiets gefinancierd wordt met brutoloon is deze voordeliger dan via een privé aankoop. Met de bijkomende dagelijkse fietsvergoeding, fiscaal voor 100% aftrekbaar én evenmin onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen, doen medewerkers  in veel gevallen winst.

“In binnensteden is de CO2-uitstoot en het tekort aan parkeergelegenheid op piekmomenten zorgwekkend. Voor onze Neckermann Vakantiewinkels en Thomas Cook Travel Shops die wijd verspreid zijn over het land met een sterke vertegenwoordiging in de binnensteden, worden we ook geconfronteerd met deze schaarste aan parkeerplaatsen. We besloten daarom zelf het goede voorbeeld te geven en onze eigen medewerkers een zetje te geven richting fiets. Samen met leasingmaatschappij Team Cyclis hebben we een fietsplan uitgewerkt waarbij je als medewerker de vrije keuze hebt om een fiets te leasen voor een periode van 36 maanden. Tijdens deze periode is je fiets verzekerd tegen diefstal en schade, geniet je pechbijstand in België en kan je jouw fiets regelmatig laten onderhouden. Wil de medewerker de fiets graag overkopen aan het einde van het leasecontract, dan kan dat aan zeer gunstige voorwaarden. Indien niet, dan levert hij of zij de fiets terug in en kan er indien gewenst een nieuwe fiets geleast worden.”
Yves Ampe, Manager Compensation & Benefits
“Over het voorbije anderhalf jaar zagen wij een verviervoudiging van het aantal leasingfietsen. Grote bedrijven raken duidelijk steeds meer overtuigd en bieden een leasingfiets aan in hun flexplan. Dat middelgrote bedrijven zoals Thomas Cook in België nu ook deze stap zetten, is een bijzonder positief verhaal. Langs de vraagzijde zien we dat 2/3 van de aanvragen gaat naar een elektrische fiets en circa 30 procent naar een sportfiets. De vraag naar een klassieke stadsfiets is nagenoeg verdwenen.”
Joep Kempen van Team Cyclis
Het fietsplan van Thomas Cook is een sterk instrument om medewerkers te overtuigen om vaker voor de fiets te kiezen. Ongeveer 40% van hun werknemers woont en werkt in Gent, dus het fietspotentieel is immens. We zien trouwens dat steeds meer Gentse bedrijven inzetten op alternatieven voor de auto. Als Stad kunnen we dergelijke initiatieven alleen maar toejuichen. Vanuit onze bedrijvenwerking binnen het Mobiliteitsbedrijf proberen we hen daarbij ook te inspireren en ondersteunen. Want samen met de werkgevers kunnen we een grote stap zetten richting meer leefbaarheid en een betere bereikbaarheid van onze stad.”
Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken van Stad Gent