13/03/2017: Verplaatsingsmotieven

13.03.2017

Waarom verplaatsen we ons? Verrassend: recreatief verkeer is het belangrijkste verplaatsingsmotief, zowel naar aantal verplaatsingen als naar kilometer.

Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag in OVG5.1

Naar aantal verplaatsingen per persoon per dag blijven recreatieve verplaatsingen de meest voorkomende, gevolgd door winkelen/diensten en pas op de derde plaats werk- en zakelijke verplaatsingen. Hou in het achterhoofd dat de Vlaming gemiddeld 2,74 verplaatsingen per dag doet, wat perfect past binnen de BREVER-wet. Er zit wel een verschil op van 0,02 verplaatsingen per dag, de som van alle verplaatsingsmotieven komt op 2,72 verplaatsingen per dag (tab. 5, p.95), waarschijnlijk omdat 'geen antwoord' i.t.t. voorgaande onderzoeken niet meer opgenomen werd.

OVG5.1 motief GAVPPPD

Significante stijging t.o.v. OVG4.5 voor "zakelijke verplaatsingen", "ontspanning, sport, cultuur" en "diensten". Er is een significante daling t.o.v. OVG4.5 voor "winkelen, boodschappen doen". Het OVG5.1 gaat niet in op het waarom. Misschien de opkomst van e-commerce? 

 

Gemiddeld aantal kilometer per persoon per dag in OVG5.1 (van <1000 km)

Ook wat betreft aantal kilometer zijn recreatieve verplaatsingen koploper. Dat is nog opmerkelijker gezien verplaatsingen met het vliegtuig (>1.000 km) uit de cijfers gehaald zijn. Werk- en zakelijke verplaatsingen komen op twee, winkelen en diensten nipt op drie. School en onderwijs komt op de laatste plaats. Toch ligt de beleidsfocus op woon-werk- en woon-schoolverkeer.

OVG5.1 motief GAKPPPD

Significante stijging t.o.v. OVG4.5 voor "zakelijke verplaatsingen", "iemand een bezoek brengen", "ontspanning, sport, cultuur" en "diensten". Er is een significante daling t.o.v. OVG4.5 voor "winkelen, boodschappen doen", "onderwijs volgen", "wandelen, rondrijden, joggen" en "iets anders". Het OVG5.1 gaat niet in op het waarom van deze fluctuaties.  Ook hier de vaststelling dat de 'outliers' (verplaatsingen >1.000 km) en de 'geen antwoord'-en eruit gefilterd zijn.