Aanpassing privacyverklaring

30.05.2018

KOMIMO vzw (Netwerk Duurzame Mobiliteit) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy.

In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Die verklaring werd op 30 mei 2018 aangepast. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. KOMIMO vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).