bbp (driver)

11.05.2022
bbp

Er is een sterke correlatie tussen enerzijds de toename van het bbp en anderzijds de energieconsumptie en het personenvervoer.

bbp


Bron

Statistiek Vlaanderen

Vaststellingen

Het bruto binnenlands product per Vlaming is 38.182 euro. Het bbp per inwoner gaat in stijgende lijn, met als uitzondering 2008 en 2009, ten gevolge van de financieel-economische bankencrisis en 2020 ten gevolge van de coronacrisis, die een grotere impact had dan de bankencrisis. Het bbp per inwoner in Vlaanderen ligt hoger dan het gemiddelde in de Europese Unie (31.900 euro).

De verhouding mobiliteit-bbp is dubbel: mobiliteit is een belangrijk onderdeel in de berekening van het bbp. De verkoop van voertuigen, brandstoffen, investeringen in infrastructuur, de verkoop van tickets ... maken onderdeel uit van de berekening van het bbp. Een stijgend bbp wijst op een stijgende mobiliteitsvraag en is dus sterk gecorreleerd met de negatieve effecten van mobiliteit zoals klimaatimpact of congestie .

De Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) is een alternatief voor bbp als economische indicator. In deze index worden ook externaliteiten zoals vervuiling, geluidsoverlast ... ten gevolge van mobiliteit al meegenomen en bijgevolg is deze index minder geschikt als driver.

Lees meer