Betalend parkeren aan het station, logisch toch? (maar niet leuk)

20.11.2019

Betalend parkeren aan NMBS-stations is in opmars. Niet leuk vinden de pendelaars en lokale politici. Maar ruimte is schaars en kost dus geld.

Steeds vaker zijn de parkings aan stations betalend. De NMBS heeft daar zijn redenen voor: de parkings staan steeds vaker vol. Ook met niet-reizigers. Door de parkings betalend te maken, hebben de pendelaars meer kans op een plekje. Pendelaars krijgen vaak ook een voordeeltarief op de stationsparking. Ondertussen beheert de NMBS zo’n 70 betaalparkings.

TANSTAAFL!

Het credo ‘gratis bestaat niet’ gaat ook in dit geval op. Aanleg, beheer en onderhoud van die parkings kost geld. Ondergrondse parkings of parkeergebouwen zelfs nog heel wat meer. Er is ook een opportuniteitskost: de grond in de omgeving van het station is uitermate geschikt voor nieuwe ontwikkelingen (Transit Oriented Development!) omwille van de uitstekende bereikbaarheid. Een parkeerwoestijn is het tegengestelde van wat we willen. 

6

Station Tienen (bron: (c) 2019 Google (c) 2019 Aerodata International Surveys, Maxar Technologies, Kaartgegevens (c) 2019)

Gratis parkeren zorgt ook voor overconsumptie. Ook al kan je in theorie met de bus of de fiets naar het station, zo’n gratis parking is toch lekker makkelijk. En als te veel pendelaars met de auto komen, krijg je ongewenste verkeersdruk aan het station, met negatieve gevolgen voor de leefkwaliteit en verkeersveiligheid. 
We zijn dus zeker niet tegen betalend parkeren op de stationsparking, maar de vraag is wie daarover moet beslissen.

 

Parkeerbeleid bij 1 regisseur


Het parkeerbeleid is een van de voornaamste, zoniet het belangrijkste, instrument waarover steden en gemeenten beschikken om hun mobiliteitsbeleid mee te voeren. Steden en gemeenten klagen dan ook dat ze te weinig inspraak hebben bij de aanpak van de NMBS, bijvoorbeeld voor tarieven. De tariefzetting op de stationsparking kan een flinke impact hebben op ontwikkeling van of verkeershinder in de stationsomgeving. Verschillende gemeenten gaan zelfs zo ver dat ze de stationsparking willen overkopen.

De NMBS is geen voorstander van het verkopen van hun parkings. Nochtans is het uitbaten van een parking niet hun kerntaak. Als ze deze taak dan toch opnemen, moeten de opbrengsten rechtstreeks naar het uitvoeren van de kerntaak gaan: betere rijtuigen, hogere frequentie, … Kortom het soigneren van de reiziger.
 
Het parkeerbeleid, inclusief dat aan het station, is onderdeel van een bredere visie en geheel van maatregelen vanuit een gemeente (of vervoerregio) op mobiliteit. Het bepalen van tarieven, type van gebruik (lang- of kortparkeren) is daar onderdeel van. De afweging een parking al dan niet betalend te maken en welk tarief te hanteren hoort dus toe aan de lokale overheden en niet aan een vervoersoperator.

 

Beelden: Google Maps (bron: (c) 2019 Google (c) 2019 Aerodata International Surveys, Maxar Technologies, Kaartgegevens (c) 2019)