Cijfers over woon-werkverkeer: Federale diagnostiek woon-werkverkeer (FOD Mobiliteit en Vervoer)

27.11.2019

De Federale diagnostiek woon-werkverkeer onderzoekt de woon-werkverplaatsingen van de werknemers van ondernemingen en overheidsinstellingen in België met gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer organiseert dit onderzoek om de 3 jaar.
 
Het meest recente onderzoek gebeurde tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018. Er namen 3.951 verschillende werkgevers aan deel, samen goed voor 11.536 werkplekken die meer dan 1,5 miljoen mensen tewerkstellen.
 
Het rapport 2017 werd in maart 2019 gepubliceerd. 

diagnostiek woon-werkverkeer

Weinig verandering in autogebruik

De grafiek hieronder toont de modal split op basis van hoofdvervoermiddel. Met hoofdvervoermiddel wordt hier bedoeld: het vervoermiddel waarmee de grootste afstand wordt afgelegd, gedurende het grootste deel van het jaar.

Als we de evolutie bekijken zien we dat het gebruik van de auto in Vlaanderen nagenoeg constant blijft, met een daling van slechts 1,6% in 2017 ten opzichte van 2005.

Met een stijging van 38,3% is de fiets is de sterkste. De fiets veroverde dat aandeel vooral op 'kleine' modi, zoals collectief vervoer van de werkgever (-50,2%), carpool (-49,1%) en de motorfiets (-43,9%).

modal split federale diagnostiek

Bron: Federale Diagnostiek woon-werkverkeer, rapport 2019