Cijfers woon-werkverkeer

02.12.2019

Er gebeurt heel wat onderzoek naar woon-werkverkeer. Onderzoek wordt zowel door overheden (FOD Mobiliteit en Vervoer en Vlaamse Overheid) als door private partners (sociale secretariaten, consultancybureaus) georganiseerd. Door de veelheid aan informatie en afwijkende methodologie is het echter niet zo eenvoudig duidelijk beleidsaanbevelingen te formuleren.

 

Andere bronnen

Doorheen het dossier gebruiken we ook een aantal andere bronnen met betrekking tot woon-werkverkeer. Dat zijn onder meer: 

Woon-werkverkeer internationaal SDWorx

Factoren woon-werkverkeer