Einde "eco"-premie zal luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeteren

29.11.2011

De ecopremie krijgt om budgettaire redenen geen verlenging in 2012. Deze zogenaamde ecopremie was vooral van toepassing op kleine dieselwagens en zorgde ervoor dat gebruikers van kleine stadswagentjes massaal overstapten op dieselwagens. Daarmee steeg de uitstoot van het schadelijke roet (fijn stof) en NOx in onze leefomgeving.

Ecopremie was een verkeerd signaal
Elke wagen die minder dan 105 gram CO2 uitstoot, komt in aanmerking voor een premie van 15% op de aankoopprijs van de wagen. Een wagen die minder dan 115 gram CO2 uitstoot komt ook in aanmerking voor een premie, maar dan bedraagt de premie slechts 3%. Het waren hoofdzakelijk kleine dieselwagens die aanspraak konden maken op de ecopremie. Studies door onder andere VAB toonden echter aan dat dieselwagens voor afstanden kleiner dan 25.000 km per jaar financieel niet voordelig waren. Daarenboven bleek dat dieselwagens op korte afstanden en in de stad veel meer verbruiken dan de constructeurs beweren. Dieselwagens in de stad zijn ook verantwoordelijk voor een onevenredig groot aandeel van roet en NOx in onze steden en gemeenten met alle gekende gevolgen voor de luchtkwaliteit en onze gezondheid.

Andere incentives voor milieuvriendelijke voertuigen
Vanaf 1 januari 2012 zal de ecopremie niet meer gelden bij de aankoop van een nieuwe wagen, een streep door de rekening van de handelaars die hoopten dat de ecopremie tot na het 'grote' Auto- en Motorsalon (eind januari 2012) zou blijven gelden. Aftredend premier Leterme heeft wel bevestigd dat wagens die al werden besteld in 2011 maar later worden afgeleverd, nog van de korting zouden kunnen genieten.

Komimo vraagt om geen nieuwe subsidiemaatregelen, zoals de ecopremie, meer in het leven te roepen. Incentives voor de aankoop van milieuvriendelijke wagens kunnen perfect via fiscale maatregelen, zoals de pas aangepaste belasting op inverkeerstelling (BIV) en de nog te hervormen verkeersbelasting.