Federale diagnostiek woon-werkverkeer (FOD Mobiliteit en Vervoer)

27.11.2019

De Federale diagnostiek woon-werkverkeer onderzoekt de woon-werkverplaatsingen van de werknemers van ondernemingen en overheidsinstellingen in België die gemiddeld meer dan 100 werknemers in dienst hebben. De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer organiseert dit onderzoek om de 3 jaar.
 
Het meest recente onderzoek gebeurde tussen 1 juli 2017 en 31 januari 2018. Er namen 3.951 verschillende werkgevers aan deel, samen goed voor 11.536 werkplekken die meer dan 1,5 miljoen mensen tewerkstellen.
 
Het rapport 2017 werd in maart 2019 gepubliceerd. 

diagnostiek woon-werkverkeer

De modal split op basis van hoofdvervoermiddel (in de federale diagnostiek gedefinieerd als het vervoermiddel waarmee de grootste afstand wordt afgelegd, gedurende het grootste deel van het jaar). Als we de evolutie bekijken zien we dat het gebruik van de auto in Vlaanderen nagenoeg constant blijft (-1,6% daling in 2017 ten opzichte van 2005). De fiets is de sterkste groeier (+38,3% in 2017 ten opzichte van 2005), dat aandeel werd vooral veroverd op 'kleine' modi, zoals collectief vervoer van de werkgever (-50,2%), carpool (-49,1%) en de motorfiets (-43,9%).

modal split federale diagnostiek

Bron: Federale Diagnostiek woon-werkverkeer, rapport 2019