Fix-the-mix-wijk (Fietsberaad)

22.10.2020

De vraag naar veilige fietsroutes stijgt, vooral op de korte afstanden binnen de kernen van steden en gemeenten. De aanleg van fietspaden op hoofdwegen is aangewezen, maar in woonbuurten is dat niet altijd haalbaar of niet wenselijk omdat ze het verkeerskarakter van een straat versterken. Fietsen in gemengd verkeer vraagt om weinig en traag gemotoriseerd verkeer. Fietsberaad Vlaanderen roept gemeenten op om werk te maken van ‘Fix the Mix’, een concrete aanpak die gemeenten aanzet om keuzes te maken die leiden tot veilige, gezonde en sociale wijken waar het ook fijn fietsen is.

In combinatie met een gezonde mix van voorzieningen zijn deze wijken een perfecte vertaling van het concept van de 15-minutenwijk.