Gemeente als basis voor een sterk mobiliteitsbeleid

02.10.2012

De gemeente is het beleidsniveau dat het dichtst bij de mensen staat. Wanneer mensen klachten hebben is de gemeente het eerste aanspreekpunt. Als het over mobiliteit gaat, blijkt dat de belangrijkste bekommernissen van de inwoners van je gemeente bijna altijd verband houden met de leefbaarheid in de onmiddellijke omgeving van de inwoner. De eigen straat of de route die de kinderen dagelijks naar school afleggen zijn meestal het onderwerp. In veel gevallen zijn de opmerkingen terecht, maar is het voor de gemeente niet altijd gemakkelijk om meteen actie te ondernemen.  

 

Verkeersleefbaarheid is een topprioriteit

 Geluidshinder, fijn stof, verkeersongevallen, veel en snel gemotoriseerd verkeer, slechte oversteekbaarheid, een smal voetpad en een groot aandeel van het oppervlakte voorbehouden voor autoverkeer (inclusief parkeren) zorgen ervoor dat een gemeente onleefbaar wordt. Langs drukke wegen is de verkeersleefbaarheid vaak ondermaats. Inwoners kunnen niet meer ten volle genieten van hun eigen woonomgeving en vinden het ongezond en gevaarlijk om buiten te komen. De gemeente kan veel doen om de verkeersleefbaarheid van een straat te verbeteren. Soms zijn die maatregelen, zoals het heraanleggen van de weg, enorm duur, maar er bestaan ook goedkopere oplossingen. Voorbeelden daarvan zijn een strengere handhaving, het aanleggen van een poorteffect, al dan niet gecombineerd met een lager snelheidsregime, het voorzien van groen langs de weg, een zebrapad aanleggen, …  

 

Basis voor het mobiliteitsbeleid

 Het Vlaamse mobiliteitsbeleid vertrekt vanuit twee belangrijke beginselen, namelijk het STOP-principe (waarbij volgende rangorde wordt gerespecteerd voor de wenselijke mobiliteitsvormen: voetgangers, fietsers, collectief vervoer en tot slot individueel gemotoriseerd vervoer) en het participatiebeginsel. Ook voor het Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn dit belangrijke principes die een prominente rol in het mobiliteitsbeleid van elke gemeente moeten krijgen. En de gemeentes werken wel degelijk aan een doordacht mobiliteitsbeleid: zo goed als elke Vlaamse gemeente heeft een eigen mobiliteitsplan dat regelmatig wordt bijgewerkt. Alleen zijn de keuzes die hierin gemaakt worden nog altijd niet voldoende verregaand. 

 

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen hebben wij samen met onze lidorganisaties een aantal speerpunten opgesteld voor de nieuwe gemeentelijke bestuursploegen. 

Memorandum Netwerk Duurzame Mobiliteit