Gemiddelde bezettingsgraad in het woon-werkverkeer (katalysator)

16.05.2022

De indicator met betrekking tot de bezettingsgraad beperkt zich tot woon-werkverkeer. Voor andere verplaatsingsmotieven bepalen ook andere factoren (zoals gezinsgrootte) het aantal inzittenden van een personenwagen. Ook de bezettingsgraden voor woon-schoolverkeer liggen hoger, maar dit is omdat de bestuurder vaak optreedt als privé-vervoerder.

bezettingsgraad

Bron

OVG  

Vaststellingen

In OVG 5.4 en 5.5 zien we een toename van de bezettingsgraad van de auto in het woon-werkverkeer.
Carpoolen verhoogt de bezetting van de personenwagen. 1,38% van de beroepsactieven carpoolt met gezinsleden, 6,10% carpoolt met collega's van hetzelfde bedrijf, en 0,49% carpoolt met mensen van een ander bedrijf. Meer dan de helft van de werknemers die carpoolen (54,01%) doen dit minimaal een of meer keren per week. Er zijn nog te weinig werknemers die carpoolen, maar wie carpoolt doet het frequent en zit gemiddeld met 2,44 mensen in de auto.

In tegenstelling tot de cijfers van de bezettingsgraad in het OVG (grafiek) houdt de federale diagnostiek woon-werkverkeer https://mobilit.belgium.be/sites/default/files/final_report_wwv_2017-2018_nl.pdf geen rekening met occasioneel carpoolen of carpoolen met gezinsleden. In de federale diagnostiek woon-werkverkeer werd tussen 2005 en 2017 een terugval van het carpoolen van 49,1% vastgesteld (van 5,2% van de verplaatsingen naar 2,6%). Dat komt door een verbeterd OV en fietsinfrastructuur, door meer flexibele werkuren, door meer thuis-/telewerk en doordat in de diagnostiek enkel naar de hoofdvervoerwijze wordt gevraagd. Wat ook meespeelt, is dat enkel werknemers van overheidsinstellingen en ondernemingen met meer dan 100 werknemers worden bevraagd. Er is zijn dus ook heel wat “onzichtbare” carpoolers. 
Autosolisme blijft een belangrijk aandachtspunt, vooral in het woon-werkverkeer. Ook voor andere activiteiten dan woon-werkverkeer, zoals reizen of evenementen, wordt ingezet op carpoolen als mogelijkheid.

In OVG6 werd geen tabel opgenomen met de bezettingsgraad van de auto bij woon-werkverkeer.

Lees meer