Gemiddelde gezinsgrootte (driver)

11.05.2022

De economische en milieugevolgen van gezinsgrootte hebben vooral te maken met de consumptiepatronen van de gezinnen, namelijk de wijze waarop ze in hun behoeften voorzien. De huidige norm is dat elk gezin over een eigen onroerend goed en verschillende roerende goederen beschikt: koelkast, wasmachine, tv, computer, wagen ... 

Gemiddelde gezinsgrootte

Bron

Statistiek Vlaanderen  

Vaststellingen

In 2022 is de gemiddelde gezinsgrootte 2,29 personen. Begin 2022 waren de 3 meest voorkomende private huishoudtypes: alleenwonenden (33%), gehuwde paren zonder inwonende kinderen (22%) en gehuwde paren met 1 of meer inwonende kinderen (21%).
Er is een duidelijke tendens richting kleinere gezinnen, ten gevolge van vergrijzing en eenoudergezinnen. 
Een toename van het aantal gezinnen (een gevolg van enerzijds toenemende bevolking en anderzijds kleinere gezinnen) leidt tot een stijging van de vraag naar roerende en onroerende goederen. Die grotere vraag draagt bij tot de economische groei. De groei van de productie en de consumptie van die goederen oefenen echter druk uit op het milieu via de energieconsumptie, de vervuiling, de afvalproductie … en resulteren in hogere maatschappelijke kosten. Sociale gevolgen van kleinere gezinnen zorgen voor bijkomende verplaatsingen, bijvoorbeeld de kinderen die tussen de ouders moeten shuttelen na een echtscheiding of bijkomende zorgnoden van alleenstaande ouderen.

Update: april 2023

Lees meer