Kiezen voor duurzame mobiliteit op 25 mei 2014

05.05.2014

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit toetste de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse politieke partijen af aan het memorandum van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Op basis daarvan maakten we een volledig overzicht zodat je kunt lezen wat elke Vlaamse partij over een bepaald thema schrijft.

De weg naar 25 mei

Het zwaartepunt van de komende verkiezingen ligt bij sociaal-economische thema’s. Tewerkstelling, loonkost en werkloosheid vormen het epicentrum van heel wat verkiezingsprogramma’s. Mobiliteit raakte een beetje ondergesneeuwd. Vooral verkeersveiligheid lijkt een thema waar politieke partijen minder van wakker liggen in vergelijking met vorige verkiezingen. Als het over mobiliteit gaat, komt bij verschillende politieke partijen, en vooral bij de tegenstanders, het BAM-project de kop opsteken.

stemwijzer 2014

Einde verkokering

Zo goed als alle politieke partijen zien in dat mobiliteit niet los van de andere beleidsdomeinen kan bekeken worden. Sp.a gaat hierin het verst en spreekt zelfs over het beleidsdomein ‘omgevingsbeleid’ dat ruimtelijke ordening, leefmilieu, natuur, mobiliteit en wonen groepeert. Open Vld herschikt de Vlaamse kerntaken in 5 beleidsdomeinen, waarbij ‘ruimte’ ingevuld wordt als ‘de leefomgeving organiseren’.

 

Fiets en openbaar vervoer voorop in de strijd tegen de files

Geen enkele politieke partij kan voorbij gaan aan de belangrijke rol die de fiets en het openbaar vervoer spelen in ons mobiliteitssysteem. Dat het beter kan en moet is een zekerheid doorheen alle verkiezingsprogramma’s.

 

Veilig verkeer

Verkeersveiligheid is in tegenstelling tot de vorige verkiezingen en ondanks de recente regionalisering van heel wat bevoegdheden wat op de achtergrond geraakt. Het enige waar de politieke partijen het over eens zijn, is dat werken aan de infrastructuur noodzakelijk is voor veiliger verkeer.

Enkel Groen en Vlaams Belang vinden dat er iets schort aan de huidige manier waarop ongevallenstatistieken worden samengeraapt. Het rijbewijs op punten, ondertussen bijna 25 jaar oud, wordt volgens De Stemtest enkel door Vlaams Belang afgeketst. Intelligente SnelheidsAanpassing (ISA) is enkel voor Groen en sp.a een must. Voor CD&V valt dit te bekijken samen met de rest van moderne technologische hulpmiddelen. Het alcoholslot is enkel terug te vinden bij Groen en CD&V en een snelheidsbegrenzer voor lichte vrachtwagens helemaal nergens.

 

Betalen voor mobiliteit

De kilometerheffing voor personenwagens is een interessant geval. Groen en N-VA (deze laatste onder voorbehoud van de resultaten van het proefproject) lijken er voor gewonnen. CD&V laat de keuze tussen kilometerheffing en wegenvignet afhangen van de resultaten van het proefproject dat net is afgelopen, al is het niet helemaal duidelijk welke elementen daarbij de doorslag zullen geven. Bij de sp.a en pvda+ reppen ze enkel over de kilometerheffing voor vrachtwagens en wordt geen standpunt ingenomen over hoe de kosten voor autogebruik gevariabiliseerd kunnen worden. Het Vlaams Belang op zijn beurt kiest resoluut voor een wegenvignet en dan nog enkel voor buitenlanders.

Dat er aan het systeem van bedrijfswagens gesleuteld moet worden en dat een mobiliteitsbudget een betere oplossing zou zijn, blijkt uit bijna alle verkiezingsprogramma’s.

 

Ruimte

Er is een sterk besef dat de beschikbare ruimte eindig is. De meeste partijen ondersteunen maatregelen als locatiebeleid en stedenbeleid, maar in sterke gradaties. Dat automobiliteit een sterke (nadelige) invloed heeft op onze gezondheid staat buiten kijf voor Groen, sp.a, Vlaams Belang en pvda+. De twee laatste partijen verwijzen daarbij expliciet naar de keuze voor het BAM-tracé.

 

Nieuwe wegen tegen de files

Groen en pvda+ zien in dat bijkomende weginfrastructuur enkel zal leiden tot meer verkeer. Ook volgens Vlaams Belang is het uitbreiden van de infrastructuur meestal van weinig nut. Sp.a en N-VA houden het strategisch op het ‘optimaliseren’ van de infrastructuur. CD&V pleit voor het wegwerken van de missing links en het bevorderen van de doorstroming van het autoverkeer. Enkel Open Vld kiest rücksichtlos voor ‘extra rijruimte’.

 

Scores, maar met een korrel zout

De score is geen beoordeling voor het volledige programma van de partij, maar de mate waarin elementen uit het verkiezingsprogramma overeenstemmen met het memorandum van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Het verkiezingsprogramma van Groen (8,4/10) sluit het best aan bij het memorandum van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Ook sp.a en CD&V scoorden we meer dan de helft. Alle details vind je in het volledig overzicht.