Mobiliteitsbudget moet mensen uit de wagen halen

23.03.2017

Bond Beter Leefmilieu (BBL) en Netwerk Duurzame Mobiliteit (NDM), de koepel van mobiliteits- en milieuverenigingen, lazen in De Morgen van 23/03/2017 dat de federale regering overweegt om cash te bieden als alternatief voor de bedrijfswagen. Als dat voorstel tot minder gebruik van de wagen en de tankkaart leidt, kan het voordelen hebben voor het milieu en de mobiliteit. Maar dan moet volgens BBL en NDM het mobiliteitsbudget aan drie voorwaarden voldoen: het mobiliteitsbudget moet stimuli geven voor nabijheid en minder woon-werkverkeer, voor de keuze van duurzame vervoersmodi en voor een vergroening van het wagenpark met het einde van de tankkaart.  

De organisaties vragen aandacht voor drie structurerende principes van een mobiliteitsbudget en de mogelijke sociale impact.

1. Loon moet uitgekeerd worden in euro’s en niet in wagens en diesel, dat schreven we reeds in een succesvolle petitie in 2014. Verloning in wagens en diesel mag niet langer een achterpoort zijn om loonlasten te ontwijken. Net zo is een voorstel voor een cashcomponent voor gebruikers van een salariswagen enkele gerechtvaardigd om een deel van de gebruikers uit de wagen te lokken. De federale overheid moet sterke grendels inbouwen zodat het niet leidt tot een nieuwe vorm van loonoptimalisatie. Een loon in euro’s laat toe dat mensen afstand doen van de wagen en bijvoorbeeld de hogere woonkosten betalen in de stad, dicht bij hun werk.

2. Het mobiliteitsbudget moet duurzame vervoersmodi bevoordelen zoals openbaar vervoer, de fiets of voertuigdelen. Het budget kan de flexibiliteit in het woon-werkverkeer vergroten en het aanbod van duurzame vervoersopties een duw in de rug geven. Dat betekent dat het budget de salariswagen relatief fiscaal benadeelt tegenover de duurzame vervoersopties. Het budget mag dus niet beperkt worden tot de keuze tussen een salariswagen of cash.

3. Het is voor BBL en NDM onaanvaardbaar dat de tankkaart deel uitmaakt van het toekomstig mobiliteitsbudget. Het is niet aan de overheid om (privaat) brandstofverbruik fiscaal te stimuleren. De voertuigen die in aanmerking komen voor het mobiliteitsbudget moeten voor 2025 emissievrij zijn.

“Het kan niet de bedoeling zijn dat de sociale zekerheid of de progressieve inkomensbelasting onder druk komt te staan om mensen uit de salariswagen te krijgen. Scheeftrekkingen zoals eerst de werknemer een salariswagen geven om dan om te zetten in loon moeten ten alle prijze vermeden worden. Dat doet de federale overheid door drie aanbevelingen te volgen” aldus de organisaties.