Publieke ruimte is meer dan weginfrastructuur

03.07.2018
Verminderen

De straat, de buurt, de nabije leefomgeving, … het is het eerste waarmee mensen in aanraking komen wanneer ze hun woning verlaten. De openbare ruimte is het platform om zich te verplaatsen, te winkelen, te spelen of een praatje te maken met de buren. Het mag dan ook niet verwonderen dat mensen veel belang hechten aan het uitzicht en de leefkwaliteit van hun onmiddellijke omgeving.

Goede publieke ruimten dragen niet enkel bij aan de lokale leefkwaliteit maar ook aan een brede waaier bovenlokale beleidsvelden: verkeersveiligheid, duurzame verplaatsingen, integraal waterbeleid, natuur en milieu, volksgezondheid, sterke steden met een goed draaiende lokale economie, plattelandsontwikkeling, city- en regiomarketing, samenlevingsopbouw, …

De kwaliteit van publieke ruimten hangt zeer sterk samen met de fysieke inrichting ervan, maar komt voornamelijk tot uiting wanneer de openbare ruimte functioneert als hefboom voor ruimtelijke, maatschappelijke en economische ontwikkeling. Goede publieke ruimten zorgen voor een dynamische wisselwerking ontstaat tussen het lokale en het bovenlokale niveau.

De Voetgangersbeweging vraagt bijzondere aandacht voor de schoolomgevingen. Het zijn de plekken bij uitstek waar de luchtkwaliteit moet verbeteren, waar ouders, grootouders en buren elkaar ontmoeten, waar actieve verplaatsingen te voet en met de fiets een evidentie kunnen worden voor de volgende generatie volwassenen, waar nog veel winst te rapen valt op vlak van verkeersveiligheid, kortom: waar maximaal moet worden ingezet op een publieke ruimte op mensenmaat en niet op automaat.

Overal in Europa werken steden en gemeenten op een voorbeeldstellende en vaak vernieuwende manier aan hun openbare ruimte – het beste wat zij hun inwoners kunnen geven. Barcelona, Kopenhagen, Freiburg, Zurich, Glasgow, … het zijn spraakmakende steden waar het publiekeruimtebeleid mee aan de basis ligt van het succes en van de herleving van de stad. Vlaanderen mag hierin niet achterblijven. Wanneer de komende jaren verder wordt geïnvesteerd in de kwaliteitsvolle en duurzame inrichting van publieke ruimten, niet alleen op niveau van projecten, maar binnen een globale beleidsaanpak, kan Vlaanderen zich op Europees niveau verder profileren als een groen stedengewest. Elke stad en gemeente kan daaraan meewerken. Maar daarvoor is een beleid nodig met visie. Een geïntegreerde aanpak die publieke ruimte uitspeelt als faciliterend element voor een grote waaier aan beleidsdoelstellingen.

Meer weten over het hefboomeffect van publieke ruimte? De inspiratienota publieke ruimte is nog steeds actueel.

Meer weten over dit speerpunt

Voetgangersbeweging

Contact

Voetgangersbeweging vzw | Infopunt Publieke Ruimte | Octopusplan
03 270 06 30
info@voetgangersbeweging.be