Recreatieve bestemmingen bereid om te werken aan duurzame mobiliteit, maar vragen ondersteuning

23.05.2013

573 attracties, musea, verblijfsaccommodaties, cultuurhuizen, organisatoren van evenementen, verenigingen en andere vrijetijdsbestemmingen namen deel aan een enquête over duurzame mobiliteit.

 

De enquête peilde naar de mate waarin een recreatieve bestemming te voet, per fiets, met het openbaar vervoer en de auto te bereiken is. Ook wilde het Netwerk Duurzame Mobiliteit weten welke inspanningen er geleverd worden om bezoekers aan te zetten om op een milieuvriendelijke manier naar de bestemming te komen en in welke mate ze daarbij ondersteuning verwachten vanuit de overheid en andere partners. De enquête werd uitgevoerd door TreinTramBus in het kader van SMOVE.

Vrijetijdsverkeer veroorzaakt nu al een kwart van de afgelegde kilometers en een derde van de verplaatsingen in de avondspits op een weekdag (1). Het is het sterkst groeiende verplaatsingsmotief, waardoor recreatief verkeer in de toekomst in grote mate verantwoordelijk zal zijn voor de files (2).

 

Weinig cijfergegevens over het verplaatsingsgedrag van de bezoekers

57% van de recreatieve bestemmingen beschikt over informatie wat betreft de herkomst van de bezoekers. Er is een echter een groot verschil naargelang het type recreatieve bestemming. Van de 226 verblijfsaccommodaties (hotels, bed & breakfasts, …) weet 3 op 4 waar hun bezoekers vandaan komt, terwijl dit voor de 102 attracties en de 98 evenementen slechts de helft is.

Slechts 1 op 8 van de attracties en evenementen beschikt over gegevens over de vervoermiddelen waarmee hun bezoekers de verplaatsing maken.

Bestemmingen tevreden over de bereikbaarheid

Recreatieve bestemmingen zijn in het algemeen tevreden over de bereikbaarheid te voet (85%), met de fiets (95%) en met de wagen (95%). Een op vier van de respondenten vindt wel dat de kwaliteit van voet- en fietspaden in de buurt beter kan.

De bereikbaarheid met het openbaar vervoer scoort iets lager: 65%. Dit cijfer ligt vooral lager bij verblijfsaccommodaties, die vaak iets meer afgelegen zijn. Parkeerproblemen zijn er vooral bij evenementen, een derde van de evenementen kampt met een tekort aan parking voor auto's.

Inspanningen voor mobiliteit

60% van de respondenten vindt dat ze al heel wat inspanningen leveren inzake mobiliteit. Toch heeft maar een op vier een mobiliteitsplan. Vooral evenementen zetten in op een mobiliteitsplan: meer dan een derde heeft een mobiliteitsplan. Minder dan 15% van de recreatieve bestemmingen hebben een specifiek iemand (zoals een mobiliteitscoördinator) aangesteld om de mobiliteit in goede banen te leiden. Wanneer er informatie wordt verstrekt over mobiliteit zien we dat de focus op automobiliteit ligt (84,6%), daarna op openbaar vervoer (76,9%), de fiets (70,8%) en tot slot op de bereikbaarheid te voet (66,4%).

Fietsenstalling meest populaire maatregel

Om mensen op een duurzame manier naar de bestemming te lokken wordt vooral ingezet op de fiets (fietsenstalling aanbieden). Maatregelen voor openbaar vervoer (zoals combitickets) en carpoolen (carpoolparking) zijn veel minder populair.

Als we kijken naar maatregelen die in de toekomst overwogen worden, komt (het uitbreiden van) de fietsenstalling (33,4%) op de tweede plaats na het organiseren van een campagne om bezoekers te stimuleren op een duurzame manier te komen (36,6%).

Belangrijke rol voor de overheid

De voornaamste drempel bij bestemmingen is dat zij zelf weinig vat hebben op maatregelen zoals openbaar vervoer, kwalitatieve fietsroutes, … De helft van de recreatieve bestemmingen vindt dat het stimuleren van duurzame mobiliteit een verantwoordelijkheid van de overheid is. Drie op vier vindt dat de overheid meer financiële ondersteuning moet geven om bestemmingen duurzaam bereikbaar te maken, al vindt meer dan de helft van de organisaties niet dat daar meer regelgeving mee gepaard mag gaan.

 

Vandaag, op 23 mei, kwamen vertegenwoordigers vanuit vervoersmaatschappijen, de toeristische en de culturele sector, overheden en recreanten samen om de resultaten van de enquête te bespreken en na te denken over mogelijke oplossingen die recreatieve bestemmingen kunnen helpen om werk te maken van een betere duurzame bereikbaarheid.Op 22 oktober 2013 wordt in het kader van SMOVE samen met de Provincie Antwerpen ook nog een grote inspiratie- en ontmoetingsdag georganiseerd rond hetzelfde thema. Daarmee wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit tegemoet komen aan de vraag naar meer uitwisseling en goede voorbeelden die uit de enquêteresultaten naar voor kwamen, vanwege 74,5% van de evenementenorganisatoren en 62,8 % van de attractie-uitbaters.

 

De uitgebreide resultaten kan u raadplegen door op deze link te klikken.

 

(1)Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 4.3) - cijfers september 2010-september 2011.
(2) Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030, Federaal Planbureau (september 2012)