Slimme kilometerheffing voor personenwagens

27.06.2018
Verschonen

Voer een slimme kilometerheffing met milieucriteria in voor personenwagens om verkeersstromen zo goed mogelijk te sturen, de vervoersvraag te beperken en de vergroening van het voertuigenpark te versnellen. De doelstelling van de slimme kilometerheffing bestaat eruit de congestieproblematiek aan te pakken, maar ook de CO2-uitstoot van de Vlaamse transportsector terug te brengen in lijn met wat nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen.

Bond Beter Leefmilieu pleit daarom voor een slimme kilometerheffing met volgende criteria/randvoorwaarden:

  • Belast op basis van ecoscore met een duidelijke extra stimulus om te kiezen voor emissievrije voertuigen. Breng daarnaast ook de veiligheid en het volume van de wagen in rekening.
  • Behoud van de Belasting op de Inverkeerstelling (BIV) zodat consumenten bij de aankoop van een wagen nog steeds de incentive krijgen een schoner en ecologischer model aan te schaffen.
  • Budgetneutraliteit is geen doel op zich. Er dient nagegaan te worden welke tarifering nodig is om de beoogde klimaat- en congestiedoelstellingen te halen. 
  • Zorg voor een flankerend beleid voor sociale doelgroepen
  • Bouw de alternatieven voor privaat wagengebruik versneld uit

 

Memorandum Bond Beter Leefmilieu

Meer weten over dit speerpunt