Stel je kandidaat voor de Mobiliteitsraad van Vlaanderen

01.03.2023

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA) is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken (MOW). Dat betekent dat de MORA de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement adviseert over de krachtlijnen van het mobiliteitsbeleid en de openbare werken in Vlaanderen en o.a. advies uitbrengt over voorontwerpen en voorstellen van decreet, ontwerpen van besluit en het  begrotingsbeleid voor mobiliteit.
Als lid van de MORA werk je dus met de andere leden aan het vormen van een beleidsvisie en het formuleren van de krachtlijnen van het te voeren mobiliteitsbeleid.

De Mobiliteitsraad van Vlaanderen bestaat uit een Algemene Mobiliteitsraad, een Commissie Personenmobiliteit en een Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten. Deze drie onderdelen vernieuwen elke 4 jaar hun samenstelling.

Voor deze wissel zoekt de MORA leden voor:

 • voor de Algemene Mobiliteitsraad:
  • 4 vertegenwoordigers van mobiliteitsverenigingen
  • 1 vertegenwoordiger van organisaties met uitzonderlijke expertise op het vlak van mobiliteit en innovatie
 • voor de Commissie Personenmobiliteit:
  • 11 vertegenwoordigers van middenveldverenigingen en operatoren van personenvervoer
  • 2 vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de personenmobiliteit
  • 2 deskundigen met expertise op het vlak van personenmobiliteit en innovatie
 • voor de Commissie Goederenvervoer, Logistiek en Internationale Knooppunten:
  • 11 vertegenwoordigers van middenveldverenigingen en operatoren van goederenvervoer
  • 2 vertegenwoordigers van organisaties met een uitzonderlijke expertise in het domein van de havens, luchthavens, goederenmobiliteit of logistiek
  • 2 deskundigen met expertise op het vlak van goederenmobiliteit, logistiek en innovatie


Interesse? Lees meer over de oproep en de procedure tot indiening van uw kandidatuur.