Teken het #mobiliteitspact voor een heerlijk mobiel Antwerpen

07.02.2018

Antwerpenize, de werkgroep Bezorgde Ouders, de Fietsersbond, prof. Dirk Lauwers, Plan A en de Voetgangersbeweging nemen het initiatief om te zoeken naar een breed gedragen pact dat kan leiden tot een veilige en slimme stadsmobiliteit in Antwerpen. Dit pact wil de krijtlijnen uitzetten voor al wie daar verantwoordelijkheid in draagt: verkeersdeelnemers, maar ook het beleid. Ook met het Netwerk Duurzame Mobiliteit steunen we dit initiatief.

De initiatiefnemers: "In oktober 2017 zijn er op korte tijd drie fietsers doodgereden in Antwerpen. Op het einde van diezelfde maand fietsten wij tijdens de Critical Mass met meer dan 2000 fietsers langs de drie kruispunten. Onze stad blijkt niet veilig voor fietsers en voetgangers. De mobiliteit is de voorbije jaren hard veranderd, het aantal fietsers en conflicten in het verkeer namen sterk toe. Naast meer respect voor elkaar en voor de verkeersregels is er dringend nood aan een update van de hele verkeersomgeving, met meer ruimte voor de voetgangers en fietsers en een efficiënt openbaar vervoer."

Het pact is een sterk uitgewerkt werkdocument geworden waarover in de komende maanden druk gedebatteerd mag en zal worden. Doel is om te komen tot een duidelijk onderschreven document van alle verantwoordelijke gebruikers en inrichters van de openbare ruimte. Op dit moment hebben al verschillende organisaties (waaronder het Netwerk Duurzame Mobiliteit) en experten mee hun schouders onder dit pact gezet.

Het pact steunen kan door het tekenen van een online petitie. Die petitie zal samen met het document voorgelegd worden aan alle bestuurlijke partijen van de Stad Antwerpen. 

Het mobiliteitspact Antwerpen