Vergrijzing (driver)

11.05.2022

Naar mobiliteit toe heeft de vergrijzing van de bevolking een impact op de kosten voor de ontwikkeling van aangepaste formules voor openbaar vervoer en andere infrastructuur om de toegang voor ouderen en mensen met een handicap te vergemakkelijken. Daarnaast is er de grotere zorgbehoefte van ouderen die afgelegen wonen en de bekommernis met betrekking tot de toegankelijkheid van voorzieningen voor ouderen.

vergrijzing

Bron

Statistiek Vlaanderen  


Vaststellingen

Niet enkel het aantal ouderen neemt toe, maar ook het aandeel ouderen op de totale bevolking. Meer dan 1 op 5 van de Vlamingen (20,69%) is ouder dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd van de Vlaming steeg van 39,96 jaar in 2000 naar 42,83 jaar in 2020. 

In het verleden zagen we dat ouderen minder actief waren en bijgevolg minder verplaatsingen deden. Dit klopt echter niet meer. Ouderen zijn steeds langer actief en doen heel wat recreatieve verplaatsingen. In tegenstelling tot vroeger hebben (oudere) vrouwen steeds vaker een rijbewijs, wat leidt tot een grotere mobiliteitsdruk. 

Lees meer