Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 2016-2017 (OVG 5.2)

19.02.2018

Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In dit onderzoek worden een aantal mobiliteitskenmerken van gezinnen en personen bestudeerd. De focus ligt op het zo goed mogelijk in kaart brengen van het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Daarom worden de deelnemende respondenten bevraagd over diverse verplaatsingsgerelateerde aspecten zoals: kenmerken van de persoon die zich verplaatst, wanneer, waarom, van waar,
naar waar, waarmee, hoelang en hoever iemand zich verplaatst.

Het veldwerk van OVG 5.2 heeft plaatsgevonden van januari 2016 tot januari 2017. De rapportage werd volledig beëindigd in december 2017. 

Alle rapporten zijn downloadbaar op de website van de Vlaamse Overheid.

Voor het OVG5.2. werden 1.600 Vlamingen (ouder dan 6 jaar) bevraagd. 401 daarvan verplaatsten zich niet.

In februari en maart 2018 vullen we dit dossier aan met een aantal artikels over specifieke thema's.