Vlaanderen ondersteunt mobiliteitsprojecten

23.08.2022
Gezin op fiets met helm en vlag

Krijg als vereniging een duwtje in de rug om veilig verkeer en duurzame mobiliteit te stimuleren. Projecten met een educatieve of sensibiliserende inslag en acties of onderzoeken in verband met de volgende thema’s komen in aanmerking voor een subsidie:

  • de verkeersveiligheid verhogen
  • het fietsen bevorderen
  • milieuvriendelijk verkeer stimuleren
  • het gebruik van het openbaar vervoer doen toenemen of
  • aanzetten tot duurzaam woon-werk-, woon-school-, winkel- en/of recreatieverkeer …

Deadline voor aanmeldingen: 1 oktober 2022

Alleen verenigingen die zijn opgericht op particulier initiatief en de vorm hebben van een vzw of een stichting kunnen de subsidie voor een project aanvragen. Dat moet gebeuren vóór 1 oktober 2022. De subsidie kan maximaal 75% bedragen van de directe personeels- en werkingskosten van het project, met een bovengrens van € 50.000. (Opgelet: infrastructuur komt niet in aanmerking.)

De ingediende projecten zullen beoordeeld worden op basis van vooraf vastgelegde criteria, zoals vernieuwend potentieel, bovenlokaal effect, de afstemming met het Vlaamse mobiliteitsbeleid en kosteneffectiviteit.

Alles over de Subsidie op de website van de Vlaamse Overheid.