Sessie 7 - Smart aanbod in Cities: mobility as a service (Volzet!)

15.11.2019
smart

Inhoud

Maas kan mensen toeleiden naar vervoersalternatieven door de afstemming van verschillende vervoersmodi op elkaar, door tariefintegratie, ... Niet alleen in Finland spreken ze uit ervaring. Wat kunnen we leren van diverse projecten en aanpakken die in Vlaanderen reeds bestaan?

Voorzitter van deze sessie is Koen Demeyer, medewerker van Mobiliteitsraad Vlaanderen. We zomen in op de rol van Vlaanderen op dit moment en gaan in op de vraag hoe een overheid haar taak als Maas-regulator moet vervullen?

Met het project Share.Vlaanderen willen Autodelen.net, Battmobiel, Dégage, Stapp.in en Zen Car een proof of concept neerzetten voor een interoperabel autodeelsysteem. Deze proof of concept leidt tot een analyserapport en stappenplan om de ideale interoperabele tool te ontwikkelen. Met zo’n tool zullen autodelers met één autodeelabonnement deelwagens kunnen gebruiken van verschillende autodeelaanbieders. Jeffrey Matthijs zal het project kort toelichten met speciale focus op de mogelijkheden en het waarom.

Sprekers

  • Koen Demeyer (Mobiliteitsraad Vlaanderen)
  • Jeffrey Matthijs (Autodelen.net)
  • Pieter Deschamps (Fielding Factory/Olympus)