Sessie 3 – Mobiliteitsnetwerken als drager voor ruimtelijke ontwikkelingen

14.11.2019
sporen

Inhoud

Het decreet basisbereikbaarheid is het vertrekpunt voor een nieuwe aanpak van de Vlaamse mobiliteitsproblematiek. De verschillende mobiliteitsnetwerken worden in het regionaal mobiliteitsplan in kaart gebracht. Hoe kunnen deze netwerken elkaar versterken en duurzame mobiliteit stimuleren? In deze sessie schetsen we een algemeen kader en passen we dat toe. We belichten de eerste ervaringen met het Routeplan 2030 in de vervoerregio Antwerpen, de nieuwe wegencategorisering als functioneel kader voor ruimtelijk beleid, provinciale fietsnetwerken en het inschakelen van netwerk van trage wegen in recreatieve en functionele mobiliteit


Sprekers

 

  • Jeroen Bastiaens, (SWECO)
  • Patrick Maes
  • Marjolein Hantson, (Provincie Oost-Vlaanderen)
  • Steven Clays (Trage Wegen)
  • Miguel Vertriest (Netwerk Duurzame Mobiliteit)