Sessie 2 - Multimodale uitdagingen voor slimme dorpen

14.11.2019
Het slimme dorp

Inhoud       

De uitdagingen voor dorpen lijken groot, zeker als je de polemiek in de media wat volgt: verspreidde bebouwing en bewoning, weinig aanbod, vervoersarmoede, verkeersonveiligheid onder meer door ontoereikende infrastructuur, ...
Welk antwoord kan vervoer op maat op deze uitdagingen bieden voor dorpen en hun inwoners?       

Sprekers 

  • Dirk Billiet, (MoBAR vzw)
  • Dieter Hoet ( DVV Westhoek & Westhoekoverleg)
  • Pieter Dresselaers (Igemo)
  • Angelo Meuleman (Taxistop)