Jaarverslag 2018

13.05.2019
Idag18

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit trekt aan de kar van duurzame mobiliteit in Vlaanderen, en verbindt en ondersteunt spelers die hieraan willen meewerken. Zo gaan we samen #goedopweg. 

Met onze campagnes, projecten en beleidswerk zetten we het afgelopen jaar Vlaanderen met gebundelde krachten #goedopweg. Door heel wat mensen, ondernemingen, maar ook scholen of gemeentebesturen in vervoering te brengen, te informeren en aan te zetten tot actie, wordt de publieke steun voor duurzame mobiliteit zichtbaar.

Een greep uit onze verwezenlijkingen in 2018...

De Werking

Al onze acties zijn het resultaat van een nauwe samenwerking tussen onze leden, gesterkt door een groot aantal compagnons en partners. In 2018 organiseerde het Netwerk Duurzame Mobiliteit 11 eigen initiatieven: netwerk- en uitwisselingsmomenten of vormingen, klein of groot. Telkens gericht op (een deel) van de partners in de transitie naar duurzame mobiliteit.

Lokale bereikbaarheid

Speerpunt 2018: Lokale bereikbaarheid

Met het thema lokale bereikbaarheid maken we duidelijk dat werken aan nabijheid echt werken is aan duurzame mobiliteit. Sterke kernen met toegankelijke diensten enerzijds en een breed en toegankelijk vervoersaanbod anderzijds zorgen ervoor dat mensen zich minder, minder ver en dus duurzamer kunnen verplaatsen.

Info- en aanspreekpunt van voortrekkers

Begin januari 2018 werd de nieuwe website gelanceerd als het geïntegreerde platform duurzame-mobiliteit.be. De website is hét informatieplatform (82.393 bezoekers!) voor de leden van het netwerk, voortrekkers, burgers, overheden, ondernemingen en organisaties.  Facebook, Twitter en Linkedin worden actief ingezet om eigen informatie en dat van andere organisaties en individuen te delen, specifiek en afgestemd op de doelstellingen van het netwerk.

Beleid

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit streeft naar kruisbestuiving van ideeën, zoekt naar samenwerkingsverbanden en laat niet alleen de stem van mobiliteitsorganisaties horen, maar van het maatschappelijk draagvlak voor duurzame mobiliteit.

Dankzij onze beleidswerking rond kilometerheffing, lokale bereikbaarheid, publieke ruimte, schone lucht, autodelen en openbaar vervoer houden we de vinger aan de pols van het maatschappelijke debat.

We zijn actief in:

 • Mobiliteitsraad Vlaanderen (personenvervoer en goederenvervoer, werkgroepen, dagelijks bestuur)
 • Algemene vergadering en expertengroep Sensibilisering van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
 • Het Vlaams Forum Verkeersveiligheid 
 • Het Vlaams Huis voor Verkeersveiligheid
 • Green Deal Gedeelde Mobiliteit 
 • Transitienetwerk Middenveld, (werkgroep mobiliteit) 
 • Platform ‘supporters openbaar vervoer’

De beleidswerking sluit uiteraard ook nauw aan bij wat het Netwerk Duurzame Mobiliteit doet in haar campagne- en projectwerking. Met de inhoudelijke werking zijn we bovendien een aanspreekpunt voor een veelheid aan vragen over mobiliteit. 

#goedopweg-campagne

De #goedopweg campagne bundelt de krachten binnen het Netwerk om duurzame mobiliteit finaal naar alle Vlamingen te promoten.als een breed keuzepalet aan alternatieven.  

De campagne is het resultaat van de samenwerking tussen onze leden en krijgen de steun van de Vlaamse overheid. Een record aantal acties (2010!) tijdens de Week van de Mobiliteit en 220 deelnemers aan onze inspiratiedag te Leuven, bewijzen dat we de overstap willen maken

De mobiliteitscampagne in 2018 dat was:

 • 2010 acties en initiatieven,
 • 42 #goedopweg-helden
 • 1 zonnig Autodeelsalon in Oostende,
 • 49 steden en gemeenten organiseerden een Autovrije Zondag,
 • 213 bedrijven deden mee aan Car Free Day,
 • 50 bedrijven organiseerden een Thuiswerkdag,
 • Meer dan 1600 scholen deden mee aan de Strapdag en High 5.
 • Cycle Chic ging op pad en fotografeerde jullie van jullie beste kant,
 • We gingen experimenteren in 6 LaMA gemeenten en 2 Delende Buurten en De Reiziger
 • 66 inspirerende verhalen op het #goedopweg-platform
 • Een uitgebreide voorstudie en bevraging voor De Reiziger
 • 4 gedocumenteerde testcases voor De Reiziger
 • 1 Inspiratiedag met 225 deelnemers op 27 november 2018

Projectwerking

Met het project 'ons buurtpunt' willen we lokale spelers aanmoedigen en op weg helpen om een 'Buurtpunt' op te richten. In 2018 werd dit project opgestart met een eerste adviesgroep op 6 december. Deze groep van experts ondersteund het lerend netwerk zowel methodologisch als inhoudelijk.

Het project ‘Goed op weg naar het jeugdverblijf’ werd afgerond. Voor het project werd een module ontwikkeld om groepen te sensibiliseren, te ondersteunen én gegevens te verzamelen over verplaatsingen in groep binnen de sector van jeugdverblijven.

Blik op de toekomst

In 2019 willen we onze ambitie waarmaken met een versterkte ploeg. Net als de voorbije jaren zetten we waar mogelijk in op die wissel- en samenwerking, in al onze initiatieven en vaak als regisseur. 

We starten in 2019 met het uitrollen van thematische beleidscellen. Waarbij we samen met onze leden per thema nagaan wat de beste strategie is om onze doelstellingen te bekomen. Onze Laboratoria Mobiele Alternatieven vervellen tot een heuse LaMa-academie en met het project ‘ons buurtpunt’ spelen we in op de lokale nood om diensten en vervoersaanbod terug te brengen naar landelijke gebieden en zo te werken aan lokale bereikbaarheid.  We houden de Vlaamse verkiezingen in 2019 in het oog en jagen de beleidsmakers aan om de juiste keuzes te maken.

Kortom, ook in 2019 gaan we meer dan ooit #goedopweg!

Inwoners aan het stuur bij een LaMa-project