ons buurtpunt: Participatie en Communicatie

21.06.2019

Participatie

We bekeken de voor en nadelen van verschillende participatieve methodieken,  steeds vanuit concrete cases en ervaringen, met oog voor:

 • Het co-creatief bepalen van de  invulling van een buurtpunt
 • Werken met vrijwilligers
 • Bereiken van kansengroepen, inclusief werken
 • Betrekken van stakeholders, partners, rol en plaats
 • Samenwerkingsovereenkomsten/organisatie

Overzicht alle buurtpunten

Presentatie Participatie

Communicatie

We gingen na hoe je de communicatie rond een buurtpunt succesvol opzet.

 • Opmaak communicatiestrategie
 • Goede voorbeelden
 • Tips and tricks

10 Communicatietips

Goede voorbeelden

Belangrijkste conclusies uit de werktafels:

 • Ben je een kleine vzw? Zoek partnerschappen waardoor het buurpunt breder gedragen wordt en werklast beter verdeeld wordt. 
 • Link de doelstellingen van je buurtpunt aan de doelstellingen van je organisatie.
 • De “Why?” goed formuleren ==> inclusieve samenleving
 • Je moet er zelf 200% in geloven
 • Gemeenten en organisaties hebben verschillende snelheden. Organisaties kunnen vaak sneller schakelen.  Hou daar rekening mee! 
 • Ga ook na wat de beleidsdoelstellingen zijn van het bestuur? Waar zijn er aanknopingspunten (zowel sociaal, economisch als op vlak van milieu en mobiliteit.
 • Maak een kader en toon dat kader: zo houd je de verwachtingen binnen de hand.
 • Werk in 'concentrische cirkels' voor de communicatie: je belangrijkste partners vragen een persoonlijk aanpak, de buitenste cirkels kunnen in groep of via mail/... gecontacteerd worden. 
 • Wie zijn de meest cruciale spelers? breng ze in kaart
 • Mensen die mogelijk in de weg kunnen zitten, ook vooraf al in kaart brengen
 • Inspraakmoment: impact luide roepers reduceren door in kleinere groepjes te werken, drammers op tijd stoppen
 • Bereid heel gericht je vragen voor tijdens een inspraakmoment, zodat je het debat zelf in hand hebt
 • Win-win situaties creëren met gemeente
 • Weet dat je 3 types van mensen nodig hebt:
  • De trekkers: zij die zich in de zaak vastbijten
  • De duwers: zij die de trekkers verder helpen; je kan mensen aanspreken met de vraag of ze de kar willen helpen duwen. Je zegt hen wat ze moeten doen en ze doen dat dan ook
  • De zitters: vergeet niet dat, als je geen mensen op je kar krijgt, het geen zin heeft om een kar te trekken of te duwen. ’t Is een passieve groep van gebruikers maar zonder hen heb je geen project
 • Snel quick wins realiseren - wat is het laaghangend fruit? Heb aandacht voor de kleine succesverhaaltjes en breng die naar buiten. Dat doet goesting krijgen in meer
 • Ambassadeurs en sleutelfiguren zijn heel belangrijk. Je kan deze cultiveren door je vrijwilligers te soigneren. Vraag hen ‘wat doe je graag in ’t leven?’ en zoek van daaruit raakpunten in je organisatie en je ziet de mensen openbloeien (ook kwetsbare vrijwilligers!)
 • Besef dat de gewone leden van een vereniging vaak veel creatiever kunnen meedenken dan bestuursleden; Zij denken vaak in hokjes (vanuit hun ‘zuil’). Ga dus ook op zoek naar de gewone leden die mee willen nadenken of willen meewerken. Je krijgt een andere dynamiek