Laboratoria Mobiele Alternatieven, kortweg LaMA

Logo LaMA

Veel complexe mobiliteitsproblemen zijn moeilijk alleen en van bovenaf op te lossen. Het is essentieel om wie de openbare ruimte gebruikt ook te betrekken bij het zoeken naar manier om ze te verbeteren. LaMA promoot co-creatie met burgers om mobiliteitsvraagstukken aan te pakken. Mensen die er leven, wonen en werken beschikken immers over informatie die beleidsmakers en experts vaak over het hoofd zien.

Laagdrempelige methodiek met impact

Laboratoria Mobiele Alternatieven wil een laagdrempelige methodiek aanreiken om van deze manier van werken te proeven. We gaan hierbij te werk met een beproefde en bekroonde methodiek, die door lokale besturen en burgers wordt gesmaakt.

1. de projectzone

Via interviews brengen we de problemen en opportuniteiten van één specifieke zone in kaart, waarbinnen we werken en testen. We gaan na welke de stakeholders zijn en gaan op zoek naar de bestaande netwerken. Deelnemers aan LaMA kunnen wonen of werken in het testgebied, ze kunnen er shoppen of hun hobby's beoefenen.

2. co-creatie met alle stakeholders

Verschillende en soms conflicterende belangen maakt dat het voor beleidsmakers niet altijd gemakkelijk is om tot gedragen oplossingen te komen. Binnen deze laboratoria gaan we participatief aan de slag met alle belanghebbenden. Bewoners en gebruikers komen samen met mobiliteitsprofessionals en beleidsmakers om van onderuit te werken aan creatieve en gedurfde oplossingen die een wereld van verschil maken.

3. expertise in duurzame mobiliteit

Dit project put uit de expertise, kennis en ervaring van het Netwerk Duurzame Mobiliteit en de hele sector. Zitten ze al niet letterlijk mee aan tafel, dan toch symbolisch. Het participatief traject werd mee ontwikkeld en begeleid door Twisted Studio, specialisten in Human Centered Design en bottom-up co-creatie van diensten en projecten in de non-profit en publieke sector.

4. testperiode met proefopstellingen

LaMA is geen praatbarak, die bestaan er al genoeg. We steken de handen uit de mouwen en gaan praktisch uittesten wat werkt. Binnen de co-creatie werken we al snel toe naar proefversies- of opstellingen die uitvoerig worden getest. Op die manier kunnen we de resultaten direct in de praktijk observeren en evalueren.

LaMA in jouw gemeente

Al heel wat lokale beleidsmakers pasten de LaMA methodiek toe om hun burgers te betrekken bij het optimaal inrichten van de openbare ruimte in hun buurten. Onze aanpak wordt aan de hand van ervaringen binnen de trajecten en feedback van de deelnemers telkens bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Zelf aan de slag gaan rond een kleinschalig mobiliteitsvraagstuk in je gemeente? Doe het slim, betrek de mensen die wonen, werken, spelen en dansen in die zone. Neem contact op. We helpen je graag verder.