Respect voor omgeving

Spookbrug Varsenare

De impact van ons mobiliteitssysteem mag niet zodanig zijn dat onze leefkwaliteit of die van de komende generaties nadelig wordt beïnvloed. De klimaatverandering en de dalende luchtkwaliteit ten gevolge van ons mobiliteitssysteem zijn getuigen van een gebrek aan duurzaamheid.

Test-Aankoop, BBL, Inter-Environnement Wallonie, Kom op tegen Kanker, Netwerk Duurzame Mobiliteit en BRAL hebben vandaag hun eisenpakket overhandigd aan minister voor Economie en Consumenten Kris Peeters. Want een schandaal zoals Dieselgate, dat mag nooit meer gebeuren!

Op 23 november 2016 keurde het Vlaamse Parlement een ambitieuze klimaatresolutie goed. Dat is alvast een opsteker richting Klimaattop op 1 december.

Test-Aankoop

Test-Aankoop trekt naar de rechter met een groepsvordering tegen Volkswagen. Zo wil de consumentenorganisatie de schade die eigenaars van een VW, Audi, Skoda, Seat of Porsche door de sjoemelpraktijken hebben opgelopen vergoed zien. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit vindt deze actie gerechtvaardigd en zet de oproep van Test-Aankoop om zich aan te sluiten bij de groepsvordering graag kracht bij.

Test-Aankoop, Bond Beter Leefmilieu (BBL), Inter-Environnement Wallonie (IEW), Kom op tegen Kanker en Netwerk Duurzame Mobiliteit zijn ontgoocheld en verbijsterd over de beslissing van het Europees

dieselgate

 Op het moment dat een duidelijk signaal wordt verwacht van de EU-regeringen dat autoconstructeurs de emissienormen in reële rijomstandigheden effectief moeten respecteren, geven deze de toelating

Pagina's