Leden

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is (als de rechtspersoon Komimo vzw) decretaal erkend als koepel van de mobiliteitsverenigingen. De aangesloten leden zijn non-profit verenigingen met als hoofddoelstelling of kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. Leden bepalen binnen de bestuursorganen de strategische en bestuurlijke keuzes van NDM.

De erkenning en subsidiëring van de (koepel van) de mobiliteitsverenigingen wordt decretaal bepaald.

De statuten omschrijven de werking van onze organisatie. 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft acht leden: