Leden

Leden zijn maatschappelijke organisaties met als hoofddoelstelling of kernactiviteit het streven naar duurzame mobiliteit. In het Netwerk Duurzame Mobiliteit slaan ze de handen in elkaar. In het Netwerk Duurzame Mobiliteit verwezenlijken ze ook als samenwerkingsverband impact op wat hen verbindt: de transitie naar duurzame mobiliteit. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is (als de rechtspersoon Komimo vzw) decretaal erkend als koepel van de mobiliteitsverenigingen. Leden bepalen binnen de bestuursorganen de strategische en bestuurlijke keuzes van NDM.

De erkenning en subsidiëring van de (koepel van) de mobiliteitsverenigingen wordt decretaal bepaald.

De statuten omschrijven de werking van onze organisatie. 

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit heeft acht leden: