Onze missie

Genetwerkt

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit verenigt en versterkt als koepel en netwerk voortrekkers in de transitie naar duurzame mobiliteit. Het Netwerk Duurzame Mobiliteit fungeert als platform voor wissel- en samenwerking. Samen stimuleren we (beleids)engagement in de richting van een ander, duurzaam mobiliteitssysteem. Dat systeem is toekomstbestendig en gaat uit van ieders volwaardige deelname aan onze samenleving. De omslag vraagt een verminderde vervoersvraag, de verschuiving naar duurzame vervoermiddelen en het verschonen van gemotoriseerd verkeer.