Onze missie

Genetwerkt

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit werkt in stereo aan het verduurzamen van de mobiliteit in Vlaanderen: als koepel van mobiliteitsverenigingen en als netwerk van mensen, organisaties en ondernemingen.

We verenigen, versterken en vertegenwoordigen mobiliteitsverenigingen én we nemen initiatieven om de coalitie van mensen, organisaties en ondernemingen voor duurzame mobiliteit te doen groeien en versterkt te laten klinken. Op die manier willen we van duurzame mobiliteit samen realiteit maken: een mobiliteit waarbij iedereen veilig, aan een aanvaardbare kostprijs en zonder de omgeving schade te berokkenen activiteiten kan ontplooien.