Project

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit neemt en ondersteunt initiatieven om het draagvlak voor duurzame mobiliteit zichtbaar te maken en te versterken. Dat doen we met campagnes en in ons beleidswerk, maar we zoeken als netwerk ook graag nieuwe allianties op. We zijn, samen met onze leden en compagnons, dus graag partner in diverse vormen van samenwerking met mobiliteit in de juiste balans als duidelijk doel.

Sinds 2010 wordt in de schoot van het Netwerk Duurzame Mobiliteit in het bijzonder gewerkt rond mobiliteit in verenigingsverband. We dagen verenigingen hierbij uit stil te staan bij de verplaatsingen die hun leden en sympathisanten maken voor heel wat activiteiten. Via hun vereniging willen we mensen ook wat bewuster doen nadenken over hun dagdagelijkse verplaatsingen. Verschillende initiatieven vloeiden daaruit voort:

Algemeen


Voor sportclubs

 

Voor begeleiding in het jeugdwerk

Home

Projecten op maat:

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit zoekt nieuwe allianties op om : Gezinssportfederatie, Wielerbond Vlaanderen, Aktivia vzw en Vlaamse Wandelsportfederatie (vanaf 2016 samen Wandelsport Vlaanderen), Sporta, Danspunt, Vlaamse Atletiekliga, Gezinsbond en anderen. Een greep uit het resultaat: