Het LaMA traject in 6 stappen

20.06.2019

Over Lama  Lama academie  Resultaten Lama 

Deze Toolbox werd mee ontwikkeld door Twisted Studio. Deze specialisten in Human Centered Design en bottom-up co-creatie van diensten en projecten in de non-profit en publieke sector hielpen mee LaMA een succes te maken.

STAP 2 - Uitdagingen definiëren

STAP 6 - Evalueren en bijsturen

LaMA is een initiatief van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, in samenwerking met haar leden en met de steun van de Vlaamse Overheid en de provincie Vlaams-Brabant (vier deelnemende locaties in Vlaams-Brabant worden extra ondersteund).