STAP 2 - Uitdagingen definiëren

29.06.2018

Wat is het probleem van de afgebakende zone per stad? We willen geen grote verrassingen meer op het cocreatiemoment. Details over de ervaring van bewoners mogen uiteindelijk vergeten worden, maar als er bv een probleem is met het openbaar vervoer dan moeten we dat al weten opdat we het in onze methodieken behandelen. Welke zijn de grote issues? Aan welke zaken ligt het probleem?  Ga bij het verwerken van de interviews op zoek naar en inzichten. Misschien praatten meerdere geïnterviewden over mogelijke oplossingen en is er een rode draad of gemene deler te vinden? Of misschien werden er reeds  andere initiatieven genomen.

To do

 1. Schrijf op basis van de inzichten uit de interviews prikkelende uitdagingen waarmee je tijdens de co-creatiesessies aan de slag kan

 2. Ga alvast op zoek naar inspirerende oplossingen voor deze uitdagingen

LaMA uitdagingen

Uitdagingen definiëren en schrijftips

 • versterk het positieve

HKW gebruik maken van de energie van de kinderen om medepassagiers te entertainen?

 • verwijder het negatieve

HKW de kinderen van de medepassagiers scheiden?

 • verken tegenstellingen

HKW het wachten op de luchthaven het spannendste onderdeelvan de reis maken?

 • stel een assumptie in vraag

HKW de wachttijd op de luchthaven volledig elimineren?

 • ga voor adjectieven

HKW de rush door de luchthaven verfrissend maken i.p.v. stresserend?

 • identificeer niet-evidente hulpmiddelen

HKW profiteren van de vrije tijd van de medepassagiers om de ‘last’ te delen?

 • maak een analogie uit behoefte of context

HKW de luchthaven net als een welness-center maken? Of net als een speeltuin?

 • speel het inzicht uit tegen de uitdaging

HKW de luchthaven een plek maken waar kinderen naartoe willen gaan?

 • wijzig een status quo

HKW speelse, luide kinderen minder vervelend maken?

 • breek het inzicht op in stukjes

HKW kinderen op de luchthaven entertainen? HKW de moeder ontstressen? HKW passagiers met vertraging kalmeren?

 

Uiteindelijk moet je een prikkelende en inspirerende uitdaging hebben

'Hoe kunnen we...ACTIE WAT voor WIE om IETS TE VERANDEREN"

 

Ondersteunende documenten