STAP 3 - Cocreatiesessies

20.06.2019

De co-creatiessessies vormen de kern van het LaMA-traject. Tijdens twee bijeenkomsten brengen alle deelnemers hun oplossingen en ideeën samen. Dat mondt uit in zogenaamde prototypes: de visualisering van oplossingen voor het mobiliteitsprobleem op kleine schaal (bv. een kaart, maquette, …). We evolueren heel snel van de brede denkoefening naar het praktische, uitvoerbare niveau. De beste ideeën worden aan het einde van de tweede sessie uitgekozen en vormen het vertrekpunt voor de proefperiode tijdens de Week van de Mobiliteit.

De resultaten en ideeën over de problematieken en oplossingen die naar boven komen uit deze co-creatiesessies komen, moet worden afgetoetst bij experten.  Deze groep experten, leden van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, kunnen vanuit hun ervaring en kennis suggesties doen en aansluiting zoeken bij bestaande projecten, ze kunnen goede praktijken uitwisselen en ondersteuning organiseren voor de proefopstellingen.

Praktisch

 • Ongeveer 3 uur
 • Tussen 12 en 25 deelnemers (mix van stakeholders) + representatie van de stad
 • Engageer een assistent (ambtenaar, administratief bediende, stagiair, …) voor foto’s en verslag
 • Avonds tijdens de week of voor- of namiddag tijdens het weekend
 • Start niet te lang na de werkuren zodat deelnemers zich van het werk meteen naar de locatie kunnen verplaatsen
 • Wees duidelijk dat er eten zal voorzien zijn
 • Verslag na elke sessie opsturen

 

Sessie 1: ideatie

ideatie

Sessie 2: prototyping

proto

To Do

 • Organiseer en plan twee sessies
 • Kies een open locatie, informeel, inspirerend, ruim
 • Maak de sessie bekend. Nodig alle relevante stakeholders uit
 • Voorzie het nodige materiaal voor de sessies (prints, sjablonen, knutselmateriaal
 • Toets de input van deze sessies af bij experts, zowel intern als extern
 • Zorg voor een duidelijke verslaggeving en transparante communicatie, voor , tijdens en na de sessies

Ondersteunende documenten