STAP 4 - Uitvoering

29.06.2018

Na de tweede co-creatiesessie vormt zich een kleinere werkgroep die in nauw overleg met de mobiliteitsdienst van de respectievelijke steden en gemeenten de realisatie van proefopstellingen voorbereidt. Wat is haalbaar? op welke manier gaan we dit realiseren en testen? Niet alles hoeft op de schouders van de gemeente te komen.

Betrek de deelnemers en stakeholders. Kinderen uit een school in de buurt kunnen gekke posters of de straat in een kleurrijk jasje steken, winkels, verenigingen, organisaties kunnen mee communiceren. Jeugdbewegingen kunnen tijdelijke constructies sjorren,...

Daarnaast dient een communicatieplanning opgemaakt worden. Hoe gaan we de bewoners en stakeholders informeren over de testopstelling. communiceer zeker wat er gaat gebeuren naar je deelnemers van de sessies. Maak eventueel ook heel duidelijk waarom iets niet haalbaar is om uit te voeren

schilderen

To Do

  • Terugkoppeling betrokken stad-of gemeentediensten
  • Maak een duidelijke taakverdeling: wie gaat wat doen
  • Bouwperiode
  • Communicatieplanning opmaken

Ondersteunende documenten