Thema-avonden Lokale Bereikbaarheid

Lokale bereikbaarheid is het centrale thema voor de inspiratiedag Duurzame Mobiliteit die plaats vindt op 28/11 in Antwerpen van 9u30 tot 16u30. Maar niet iedereen geraakt in Antwerpen.

Bovendien is lokale bereikbaarheid bij uitstek een thema dat ook leeft buiten de steden en in landelijk gebied. Het is immers daar dat mensen steeds meer diensten zien verdwijnen, verder weg wonen van kernen waar wel nog veel voorzieningen aanwezig zijn, het aanbod aan openbaar vervoer zien slinken, en zich vaker dan in de stad genoodzaakt zien om de wagen te gebruiken.

Met de organisatie van 2 thema-avonden lokale bereikbaarheid, in Oudenaarde (21/11) en Heist-op-den-Berg (23/11), willen we:

  • focussen op lokale bereikbaarheid in landelijke contexten in Vlaanderen
  • aan de slag gaan rond deze thematiek in het westen en het oosten van Vlaanderen om nog meer mensen te bereiken
  • mensen uit lokale besturen, dorpsraden, buurtcomités, lokaal middenveld in contact brengen met inspirerende voorbeelden en samen laten nadenken over kansen om zelf aan de slag te gaan

Programma

  • we starten telkens om 19u30
  • inleiding door Prof. Maarten Loopmans (KULeuven) over dorpen in verandering en mobiliteit. In hoeverre draagt kernversterking bij tot lokale bereikbaarheid?
  • vanaf 20u30: 4 dialoogtafles belichten 4 praktijkvoorbeelden: nieuwe vormen van lokale mobiliteit, pilootprojecten toegankelijke diensten, de werking van dorpsraden en werken rond verkeer in eigen dorp
  • we sluiten af om 21u45 ten laatste

Praktisch

Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Hoe geraak je in Oudenaarde op 21/11? Hier vind je een bereikbaarheidsfiche.

Hoe geraak je in Heist-op-den-Berg op 23/11? Hier vind je een bereikbaarheidsfiche.

Graag tot dan!

De thema-avonden Lokale Bereikbaarheid zijn een organisatie van het Netwerk Duurzame Mobiliteit, TreinTramBus en Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen i.s.m Provincie Antwerpen en Provincie Oost-Vlaanderen