Toegankelijk

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich zelfstandig te verplaatsen. De mobiliteit van iedere groep in de samenleving moet gegarandeerd worden, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarste mensen: kinderen, ouderen, mensen met een handicap, minder kapitaalkrachtigen, …

Een straat is toch voor auto’s? Ondertussen is deze uitspraak helemaal niet meer politiek correct. Toch is het sinds de jaren ’60 tot begin jaren 2000 wel het uitgangspunt geweest. Daarvan getuigen de vele foto’s met markten en pleinen met enkel geparkeerde wagens

Kinderen zijn zeer kwetsbare weggebruikers. Het is belangrijk dat ze de noodzakelijke skills om zich in het verkeer te begeven aanleren. De afgelopen decennia hebben ze sterk ingeboet aan vervoersautonomie. De figuur hieronder geeft goed aan hoe kinderen meer en meer beperkt worden tot de eigen straat in hun bewegingsvrijheid. De oorzaak hiervan is een toenemende (subjectieve) verkeers- en sociale onveiligheid. 

Het Rekenhof onderzocht of de Vlaamse overheid erin geslaagd is het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) in Vlaanderen uit te bouwen voor meer verkeersveiligheid en meer fietsgebruik.

Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Een mobipunt bestaat uit verschillende parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer.

In het voorjaar 2016 kwamen 6 geëngageerde burgers samen om “iets” te doen rond het thema Mobiliteit.

Pagina's