Toegankelijk

Iedereen moet de mogelijkheid hebben om zich zelfstandig te verplaatsen. De mobiliteit van iedere groep in de samenleving moet gegarandeerd worden, met bijzondere aandacht voor de kwetsbaarste mensen: kinderen, ouderen, mensen met een handicap, minder kapitaalkrachtigen, …

elektrische fiets

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit roept samen met 13 andere organisatie de overheid op om de ‘gewone’ elektrische fiets ook met een zogenaamde 'garageknop' voor de wet gelijk te stellen aan een fiets.

'Jongeren en mobiliteit' is een Nederlandse studie door Goudappel Coffeng (mobiliteitsexpert) en YoungWorks (doelgroepspecialist) voor een aantal Nederlandse overheidspartijen.

Cozycar
Autodelen.net ondersteunt mensen die in een gesloten, kostendelend systeem een privéwagen willen delen met buurtbewoners. Deze dienstverlening aan particulieren krijgt de naam "Cozycar, autodelen met je buren". www.cozycar.be is de ondersteuningswebsite met standaardcontracten, rekenschema's, online reservatiekalender en een zoekfunctie om potentiële autodelers te vinden in hun buurt.

De Vlaamse regering keurde vandaag, op 18/12/2015, de conceptnota basisbereikbaarheid goed.

Het inrichten van bewegings- en leeftijdsvriendelijke straten en buurten kan ouderen stimuleren om meer te bewegen. Uit het doctoraatsonderzoek van Jelle Van Cauwenberg (UGent en VUB) blijkt dat de bereikbaarheid van winkels en diensten en de renovatie van voetpaden cruciaal zijn om ouderen aan te moedigen om meer te bewegen.

Pagina's