Veilig

Veilig mobiel

Zowel objectieve als subjectieve verkeersveiligheid liggen aan de grondslag van een duurzame mobiliteit.

De vergelijking met andere Europese landen leert ons dat België zeker niet de beste leerling is. Het verkeersveiligheidsbeleid is gebaseerd op de drie E’s: Education (opvoeding/voorlichting), Engineering (infrastructuur/technologie) en Enforcement (handhaving/wetgeving).

Veilig naar school

De school gaat opnieuw van start. Samen met bezorgde ouders en een aantal partners roepen we op om de route van de schoolgaande jeugd met concrete maatregelen veiliger kunnen maken:
scheid zwaar vrachtverkeer van schoolgaande fietsers en zorg voor conflictvrije lichtenregeling zodat fietsers pas groen hebben als er echt geen voertuigen hun weg kunnen kruisen.

SAVE-man

Voor minister voor mobiliteit Ben Weyts telt Vlaanderen te veel verkeersmascottes. Ook de SAVE-man, mascotte van het project Veilig op Stap van en voor het jeugdwerk, voelt zich rechtstreeks aangesproken. En ja, ook een superheld heeft gevoelens. Een brief...

Beste minister,
Dag Ben,

fietshelm

Uit een enquête van VAB en MNM blijkt dat amper 9% van de Vlaamse jongeren een fietshelm draagt. Uit de bevraging blijkt ook dat jongeren de slechte infrastructuur en verkeerdrukte aanhalen als belangrijkste oorzaak van onveiligheid. Toch gaat MNM zijn luisteraars sensibiliseren. Een fout signaal, vindt Infopunt Publieke Ruimte. “Verkeersonveiligheid los je niet op door een fietshelm te dragen, maar wel door de oorzaak aan te pakken.

SAVE-man

Ook deze zomervakantie trekken in ons land zo’n 250.000 kinderen en jongeren met de jeugdbeweging op kamp. Traditioneel verschijnen dan heel wat groepjes stappers of fietsers op de weg. Leiders en leidsters begeleiden die groepen op hun tocht en dat is niet altijd even eenvoudig. Ons project Verenigingen voor Verkeersveiligheid zet daarom samen met alle jeugdbewegingen de SAVE-man in.

Veilig op stap

De acht Vlaamse jeugdbewegingen, samen goed voor meer dan 240 000 leden, slaan de handen in elkaar voor de veilige verplaatsingen van hun groepen in het verkeer. Op de portaalsite veiligopstap.be kan leiding terecht voor hapklare informatie en tools wanneer zij met hun groep fietsers of stappers de weg op willen. De verenigde jeugdbewegingen kregen daarvoor de steun van Verenigingen voor Verkeersveiligheid, een project van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Pagina's