Een ritje met de riksja van Fietsen zonder leeftijd

Fietsen Zonder Leeftijd biedt minder mobiele mensen het plezier van een ritje met de haren in de wind in een comfortabele riksja.

Fiet­sen Zon­der Leefti­jd is gebaseerd op het Deense con­cept ​Cycling with­out Age’ uit Kopen­hagen. Mobiel 21 onder­s­te­unt de opstart van nieuwe ini­ti­atieven in heel Vlaanderen. Zelf een riksjaritje organiseren? Kijk op https://fietsenzonderleeftijd.be waar de riksja's rondrijden. 

Meer info

Vergeet je actie niet te registreren!

Terug naar de inspiratiefiches