'In 't Zadel' met de buurt

Mensen let­ter­lijk in het zadel helpen, leren fiet­sen én aan een fiets helpen zodat ze al fiet­send kun­nen geraken waar ze willen.

Iedereen zou zich gemakke­lijk moeten kun­nen ver­plaat­sen. Toch is het voor veel mensen moeil­ijk om op het werk of de school te ger­ak­en. Met het project 'In 't Zadel' pakt Mobiel 21 dit prob­leem aan samen met lokale buurtorganisaties.

Meer info

Vergeet je actie niet te registreren!

Terug naar de inspiratiefiches