Verover de ruimte

29.08.2019
Verover de ruimte logo


Wist je dat…

…er in Vlaanderen meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen zijn? Dat is méér dan er Vlamingen zijn!

…er in Vlaanderen ruim 3.5 miljoen wagens zijn ingeschreven?

... de gemiddelde Vlaamse wagen 23u/dag stilstaat?

…één gedeelde wagen 4 tot 12 privéwagens vervangt? Dat is 90 m² die vrijkomt voor groen-, speel- en ontmoetingsruimte en  aantrekkelijke infrastructuur voor actieve verplaatsingen!

…autodelers gemiddeld minder autokilometers afleggen? Dat komt ook onze luchtkwaliteit en het klimaat ten goede!

 

Autodelen

Minder auto’s betekent meer vrije ruimte, méér groen, méér rust- en ontspanningsmogelijkheden en méér ontmoeting.

Autodelen, waarbij meerdere mensen na elkaar dezelfde wagen gebruiken, blijkt een cruciale schakel naar minder auto’s. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privé-wagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggeven aan voetgangers en buurtbewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare buurten, waar fietsen en wandelen terug aantrekkelijke alternatieven worden.  

Autodelers gaan bovendien rationeler om met autogebruik en rijden gemiddeld minder kilometers, wat ook onze luchtkwaliteit en het klimaat ten goede komt.

Benieuwd naar de mogelijkheden om te autodelen in jouw buurt? Neem een kijkje op de website van autodelen.net.
 

Doe mee!

Wil jij ook meer ruimte in jouw buurt? Palm voor één dag zelf een parkeerplaats in tijdens de week van de mobiliteit en tover die om tot een terras, een buitenklasje, een parkje of een echte speeltuin. Verover de ruimte en doe eens gek! 

Verover de ruimte sfeerbeeld

Hoe werkt het?

De ‘verover de ruimte’-actie is in de eerste plaats gewoon een leuke dag met vrienden en buren. Maak er een gezellige boel van, laat je buurt weten dat er alternatieven zijn voor de eigen auto en overtuig hen ervan hoe leuk die kunnen zijn. Als organisatie kan je van de gelegenheid bovendien gebruik maken om jezelf in de schijnwerpers te zetten. Je maakt ook kans op een leuke, buurtversterkende prijs!


Vergeet niet je actie te registeren

Zo kunnen anderen de actie vinden op de kaart, en behouden wij het overzicht van wat er allemaal gebeurt tijdens de Week van de Mobiliteit. Bovendien kan je met je geregistreerde actie deelnemen aan de wedstrijd. Lees er alles over onderaan deze pagina!

registreer hier je actie


Handige downloads

Begin je actie alvast te plannen aan de hand van het draaiboek en zijn handige bijlagen! Extra promotiemateriaal krijg je later toegestuurd. 

Het draaiboek

Bijlage 1: Brief aan het schepencollege

Bijlage 2: Voorbeeld persbericht

Bijlage 3: Takenlijst

Bijlage 4: Materiaallijst

Bijlage 5: Contactgegevens

Bijlage 6: Leidraad persinterview

Bijlage 7: Inschrijvingslijst

Bijlage 8: Deelnameformulier

 

Wedstrijd

Organiseer je een activiteit in het kader van Verover de Ruimte, registreer dan ook je actie om het initiatief mee wereldkundig te maken! 

Deelnemende groepen maken bovendien kans op een leuke buurtversterkende prijs t.w.v. 400 euro naar keuze[1].

Deze prijs wordt tweemaal  uitgereikt, éénmaal aan de meest originele invulling van een parkeerplaats en éénmaal aan de meest verbindende invulling van een parkeerplaats (dwz. het initiatief dat er het best in slaagt de buurt te betrekken).

Om één van de prijzen in de wacht te slepen, stuur je vóór 15 oktober een voor-en-na-foto van de actie samen met een ludieke, wervende slogan en het deelnameformulier naar Autodelen.net met als onderwerp “Verover de Ruimte!” (info@autodelen.net of K. Maria Hendrikaplein 65b, 9000 Gent). Stuur ook eventuele persartikels/mediabeelden mee.

Het wedstrijdreglement kan je hier  nalezen.

[1] De prijs wordt in samenspraak met de winnende deelnemers gekozen. Hiervoor zullen volgende criteria worden bewaakt: Meerdere buurtbewoners (min. 5 huishoudens) kunnen genieten van het (eind)resultaat van het bedrag, de besteding van het bedrag draagt bij tot meer sociale cohesie, het bedrag wordt uitgegeven aan een klimaatvriendelijk initiatief, de uitgave heeft geen louter commerciële doeleinden voor ogen, de uitgave wordt gefactureerd voor december 2019.

 

registreer je actie

Meer info:

Heb je een vraag over deze actie? Neem contact op met autodelen.net.